ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Valné zhromaždenie 2012

valne-zhromazdenie-2012

Pozývame našich členov a sympatizantov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2012 (v sobotu) o 14.00 hod. na Základnej škole, ul. Nemocničná 987/2 v Považskej Bystrici, resp. v prípade potreby v zasadačke Mestského úradu, Centrum 2/3, Považská Bystrica.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste nám svoju účasť dali na vedomie buď na stránke udalosti (pre tých, ktorí sú na sociálnej sieti Facebook) alebo e-mailom na sku(a)sku.sk, resp. využitím nášho kontaktného formulára.

Učiť z núdze

ucit-z-nudze

Pri argumentovaní o tom, že nie sú peniaze na 10-percentné zvýšenie platov učiteľov, kričí najmä fakt, že z opozície prednedávnom predstavitelia súčasnej vlády podporovali až 30-percentné zvyšovanie platov lekárov.

Prejsť na celý článok

Prečo by učitelia mali štrajkovať?

preco-by-ucitelia-mali-strajkovat

Po štvrtkových vyjadreniach predstaviteľa ZMOS-u pána Parizeka som sa ubezpečil v jednej dôležitej veci. Ak chceme pomôcť slovenskému školstvu, musíme ho zbaviť vplyvu ZMOS-u. A to sa dá len jediným spôsobom. Financovať školy priamo a nie sprostredkovane cez zriaďovateľa. Arogancia s akou sa pán Parizek vo štvrtok vyhrážal odvolaním riaditeľov škôl, ktorí sa zapoja do štrajku, svedčí o jeho postoji ku školstvu, ale čo je horšie, aj o jeho nekompetentnosti zastávať funkciu, akú zastáva. Možno by nebolo zlé, keby sa pán Parizek vrátil do školskej lavice, pretože už v základnej škole sa žiaci učia o ústave a vedia, že ústavné zákony platia pre všetkých, čiže aj pre riaditeľov škôl. V ústave sa zároveň spomína právo na štrajk a sú tam jednoznačne vymenované profesie, ktoré z logických dôvodov štrajkovať nemôžu. Pán Parizek, riaditelia škôl medzi nimi nie sú! čítaj viac na http://ivodudas.blog.sme.sk/…ajkovat.html

Stanovisko SKU k Spoločnej škole

stanovisko-sku-k-spolocnej-skole

Slovenská komora učiteľov víta snahu predstaviteľov téz Spoločnej školy zadefinovať hlavné nedostatky školskej reformy. Slovenská komora učiteľov súhlasí s tým, že „Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti“, nepresúva úlohy na učiteľov, plní pre školy servis – vzorové plány, učebné osnovy, štandardizované testy, metodickú pomoc, transformovanie ŠŠI (pridanie funkcie poradného orgánu), vytvorenie a manažovanie eduportálu pre učiteľov.

Prejsť na celý článok

Vyhlásenie OZ PŠaV na Slovensku a sociálnych partnerov

vyhlasenie-oz-psav-na-slovensku-a-socialnych-partnerov

Sociálni partneri podporujú úsilie OZ PŠaV na Slovensku zamerané na zvýšenie financií do školstva, ktoré je zárukou lepšieho vzdelávania a budúcnosti našich detí a mládeže.

Spoločne žiadame, aby vláda SR Memorandom deklarovala každým rokom svojho vládnutia postupnými krokmi zvýšenie financií do školstva v takej výške, ktorá zaručí vyrovnanie sa vyspelým štátom Európskej únie v prídele podielu 6 % HDP do školstva v horizonte rokov 2013 – 2016, ktoré bude zárukou lepšieho materiálneho a technického zabezpečenia všetkých typov škôl a zárukou spravodlivého odmeňovania zamestnancov regionálneho a vysokého školstva. Skvalitnenie školskej legislatívy a zohľadnenie právnych istôt žiadame riešiť novelizáciou zákonov tak, aby sa vytvorili podmienky na skvalitnenie vzdelávania, na finančné zabezpečenie škôl a aby bola odstránená deformácia odmeňovania zamestnancov.

Prvým krokom pre úspešnosť dosiahnutia lepšieho vzdelávania našich detí a mládeže považujeme zlepšenie odmeňovania zamestnancov školstva už v roku 2013 zvýšením tarifných platov minimálne vo výške 10 %.

Bratislava 21. novembra 2012

Zúčastnení za sociálnych partnerov: Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR p. Sadloň, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska p. Bačová, Združenie samosprávnych škôl Slovenska p. Petáková, Slovenská komora učiteľov p. Sopko, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení p. Juráš, Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania p. Rada, Asociácia základných umeleckých škôl p. Gondášová

Zastupovanie prezidentky SKU

zastupovanie-prezidentky-sku

Oznamujeme našim členom, že z poverenia Správnej rady Slovenskej komory učiteľov až do odvolania vykonáva zastupovanie prezidentky SKU Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident pre manažment a komunikáciu.

Zrušenie termínu valného zhromaždenia

zrusenie-terminu-valneho-zhromazdenia

Oznamujeme našim členom a sympatizantov, že pôvodný termín valného zhromaždenia 17. novembra sa ruší. Ďakujeme za pochopenie.

Školská konferencia okresu Partizánske

skolska-konferencia-okresu-partizanske

Všetkým učiteľom, riaditeľom materských, základných a stredných škôl dávame do pozornosti školskú konferenciu okresu Partizánske, ktorá sa uskutoční 30.10.2012 od 9,00 hod. do 13,00 hod. Za SKÚ sa na konferencii zúčastní prezidentka SKÚ Mária Barancová. Účasť na konferencii je bezplatná. Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte email na konturova@zsbosany.edu.sk do 26.10.2012.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko