ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých

skola-a-prevencia-nelatkovych-zavislosti-deti-a-mladistvych

Slovenská komora učiteľov pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na medzinárodnú vedeckú konferenciu Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých organizovanú občianskym združením Profkreatis pod záštitou starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v spolupráci s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy a SKU.

Konferencia sa uskutoční 8. novembra 2012 na Miestnom úrade Bratislava – Ružinov zo začiatkom registrácie o 9.00 hod. Účasť je bezplatná.

Prejsť na celý článok

37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

37-dni-zdravotnej-vychovy-mudr-ivana-stodolu

Naša pani prezidentka PaedDr. Mária Barancová sa 16. októbra 2012 zúčastní 37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu s prednáškou U­čiteľská profesia v kontexte zdravia, v zmysle dlhodobej priority SKU vyvíjať aktivity na podporu a ochranu zdravia učiteľov.

Prejsť na celý článok

Spoločné vyhlásenie SKU a NŠO k bonusom

spolocne-vyhlasenie-sku-a-nso-k-bonusom

Kolegovia, vážení učitelia,
blíži sa rokovanie vlády a následne Národnej rady SR o rozpočte. Z médií sa opakovane dozvedáme, že peňazí pre nás jednoducho niet. Nie, vôbec nie sme spokojní s týmto stavom. Radi by sme sa s Vami podelili o naše myšlienky. Bolo by škoda premárniť naše spoločné úsilie. Spoločné úsilie všetkých učiteľov. OZ PŠaV odštartoval rad akcií, ktoré boli prejavom nespokojnosti učiteľov v naše krajine. Nespokojnosti so stavom v školstve, ale najmä nedôstojným postavením učiteľa a neadekvátnym finančným ohodnotením učiteľa. Výstražný štrajk podporili SKU, NŠO i ďalšie organizácie.
Dnes stojíme pred ďalším rozhodnutím.
Trvať na 10% navýšení platov a zúčastniť sa niekoľkodňového štrajku alebo nie?
Nepozdáva sa nám, že sa upúšťa od požiadavky zvýšenia objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úroveň min. 6 % HDP a nárastu miezd v školstve na 1,2 násobok priemernej mzdy v SR – aspoň médiá to už ani nespomínajú – a že minister financií nedokáže zaručiť ani len nárast miezd o nízkych 10%!
Milí učitelia, nepedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, nech sa rozhodnete akokoľvek, SKU v spolupráci s NŠO má zásadné iné finančné požiadavky, z ktorých sa vláda nemôže vyzuť a vyhovárať na Euroval a medzinárodné záväzky. Žiadajme teda zakomponovať do zákonov pre učiteľov oprávnené bonusy!

Prejsť na celý článok

Stretnutie vedenia NŠO s prezidentkou SKU

stretnutie-vedenia-nso-s-prezidentkou-sku

Dňa 03.10.2012 v Bra­tislave, sa na žiadosť NŠO stretla prezidentka Slovenskej komory PaedDr Mária Barancová s predsedníctvom NŠO. Na spoločnom stretnutí sa rokovalo o financovaní školstva, podpore a ochrane zdravia učiteľov, zásluhovej definitíve, bonusoch pre učiteľov.

Obidve strany sa dohodli na spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch.

PaedDr Mária Barancová, prezidentka SKU

PaedDr Ľudovít Sebelédi, predseda NŠO

 

Školský psychológ z pohľadu riaditeľa školy

skolsky-psycholog-z-pohladu-riaditela-skoly

SKU v zastúpení prezidentkou komory PaedDr. Máriou Barancovou sa zúčastnia medzinárodnej vedeckej konferencie Paneurópskej univerzity v Bratislave katedry psychológie ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG PRE 21. STOROČIE, ktorá sa konala 20.-21. septembra 2012 pod záštitou dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy Prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc.

Predniesla pohľady SKU na prácu školského psychológa v súčinnosti s učiteľmi a špeciálnymi pedagógmi vo svojom príspevku Školský psychológ z pohľadu riaditeľa školy.

 

Prejsť na celý článok

Spoločná výzva stavovských a mimovládnych organizácií v školstve

spolocna-vyzva-stavovskych-a-mimovladnych-organizacii-v-skolstve

Prijatím vládnych návrhov sa začne systematické vyhladzovanie súkromných a cirkevných a aj niektorých „nepohodlných“ verejných škôl a školských zariadení. Samosprávy ako zriaďovatelia vlastných škôl a školských zariadení sa dostanú do absolútne nadradeného postavenia voči neštátnym zriaďovateľom a budú v rozsiahlom konflikte záujmov rozhodovať o bytí a nebytí škôl a školských zariadení, ktoré zriaďujú neštátni zriaďovatelia.

Do rúk dostanú rozhodovacie právomoci, ktoré im umožnia zlikvidovať prakticky akúkoľvek neštátnu školu alebo školské zariadenie. Táto právna úprava je najvýznamnejším negatívnym zásahom do školskej sústavy v Slovenskej republike od roku 1989, odobratím jedného z najdôležitejších občianskych práv – práva slobodne sa rozhodnúť o svojej vzdelávacej ceste a vybrať si vzdelávanie podľa svojho vierovyznania, hodnôt či svetonázoru. Bude znamenať prepúšťanie učiteľov a nepedagogických pracovníkov škôl, oklieštenie možností pre štúdium na strednej škole a zastavenie činnosti v Centrách voľného času.


Preto Vás chceme poprosiť, aby ste sa aj so svojimi organizáciami pripojili k rozsiahlej iniciatíve stavovských a mimovládnych organizácií súkromných a cirkevných škôl, rodičov a všetkých, ktorým záleží na vzdelávaní a školstve na Slovensku.


PODPÍŠTE SPOLOČNÚ VÝZVU NA


odstránenie tých ustanovení z predkladaných návrhov zákonov,
ktoré  nadraďujú záujmy samospráv ako zriaďovateľov škôl a školských zariadení
nad záujmy neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení, rodičov a detí.

 

 

Podpísať túto petíciu

 

Výzva na podporu štrajku učiteľov

vyzva-na-podporu-strajku-ucitelov

 

Už nejaký čas sa snažím vo svojom živote riadiť heslom „Slová potešia, ale skutky presvedčia“. A práve teraz dospelo slovenské školstvo do fázy, kedy je potrebné prestať len rozprávať v zatvorených kabinetoch o tom, ako sa rúti školstvo do záhuby, ale treba pristúpiť k činom. Je pravda, že štrajk prináša so sebou aj určité obete, či už vo forme ušlej mzdy, vyčerpávajúcej niekoľkohodinovej cesty do Bratislavy, niekoľkohodinového verejného protestovania pred Úradom vlády SR a pod. Ale musíme si uvedomiť, že je to naozaj jediná cesta, ako môžu dať všetci zamestnanci školstva spoločne najavo svoj názor. Myšlienka je spoločná: „Chceme dôstojné školstvo!“

Som nesmierne vďačný školským odborárom za to, že siahli ku krajnému riešeniu, ktorým štrajk bezpochyby je. Určite to stálo veľa odvahy, urobiť tento krok a práve preto by ich mali podporiť všetci. Je úplne jedno, či sme, alebo nie sme v odboroch. Vyzývam všetkých zamestnancov školstva, ale najmä našich členov, členov Slovenskej komory učiteľov, aby sa aktívne zapojili do štrajku a podporili boj za správnu vec! Nie sú to len prázdne slová, ale je to fakt, že ak sa školstvo nepostaví opäť na nohy, pôjde to so Slovenskom ešte viac z kopca. A to si jednoducho kompetentní už musia konečne uvedomiť. Slovenské školstvo nesmie produkovať davy nezamestnaných, ale ambicióznych, flexibilných a sebavedomých ľudí, ktorí nemajú problém prispôsobiť sa trhu.

Nie som v školstve dlho. Učím len 7. rok, aj keď v skutočnosti posledné 4 roky tápam v reforme, vďaka ktorej sa zo slovenského školstva stalo jedno veľké nepodarené laboratórium. Preto je už 4 roky jedným z mojich snov štrajk, počas ktorého sa učitelia vzbúria a verejne vystúpia proti neustálemu sa zhoršovaniu pomerov v tomto rezorte. Vyzývam preto všetkých zamestnancov školstva! Nebuďme zbabelci a zapojme sa 13. septembra do štrajku!!!

Mgr. Ivan Dudáš – Slovenská komora učiteľov

 

Podpora štrajku

podpora-strajku

Slovenská komora učiteľov plne podporuje štrajk Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku, ktorý je naplánovaný na 13. septembra 2012, a odporúča všetkým svojim členom, aby sa do štrajku aktívne zapojili. 

 

PaedDr. Mária Barancová - prezidentka SKU
Mgr. Ivan Dudáš - viceprezident SKU a výkonný riaditeľ pre Košický kraj
Mgr.art. Jana Martinčeková - výkonná riaditeľka pre Bratislavský kraj
Mgr. Matúš Baňas -výkonný riaditeľ pre Prešovský kraj
PaedDr. Danka Jarabová - výkonná riaditeľka pre Banskobystrický kraj
PaedDr. Dagmar Kolevová - výkonná riaditeľka pre Trnavský kraj
Mgr. Lucia Porubčanská - výkonná riaditeľka pre Žilinský kraj
PaedDr. Jana Brigantová - výkonná riaditeľka pre Trenčiansky kraj
PaedDr. Katarína Vargová - výkonná riaditeľka pre Nitriansky kraj
Mgr. Miroslav Sopko - viceprezident SKU 

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko