ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Stanovisko SKU k Usmerneniu pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

stanovisko-sku-k-usmerneniu-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-a-predprimarne-vzdelavanie-individualne-zaclenenych-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-v-beznych-materskych-skolach

Stanovisko vzniklo ako reakcia na usmernenie zverejnené na webovom portáli ŠPÚ dňa 9. septembra 2016 a bolo odoslané ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prejsť na celý článok

Očakávania SKU a význam štrajku

ocakavania-sku-a-vyznam-strajku

Nespokojnosť učiteľov zavŕšená štrajkom v súčasnosti graduje najmä z dôvodu ich dlhodobého nízkeho sociálnoekono­mického statusu a nejasnej vízie riešenia požiadaviek učiteľov. SKU s nastavenou pozitívnou filozofiou vníma súčasnú vládu ako vládu s prioritami sociálnych programov, ktorých jednoznačnou súčasťou je i učiteľský stav ako pomáhajúca profesia. Očakávame radikálne riešenia v navýšení platov učiteľov a finančných prostriedkov do rezortu školstva, ktoré deklarovali súčasný aj predchádzajúci ministri školstva a ku ktorému doteraz nedošlo.

SKU vníma štrajk ako krajný, ale nevyhnutný prostriedok, ako šancu prebudiť odbornú, ale i laickú verejnosť, hlavne rodičov ako partnerov prvej dôležitosti pri výchove a vzdelávaní ich detí. Chceme získať ich podporu a akceptáciu, lebo len spoločnými silami naplníme poslanie učiteľov. Oslovujeme všetkých tých, ktorí vzdelávajú a vychovávajú alebo sú vzdelávaní a vychovávaní, alebo sa chcú vzdelávať a vychovávať…

Štrajkujúci učitelia majú našu plnú podporu.

UČITELIA SÚ KĽÚČOVÝM ČLÁNKOM V PROCESE VZDELÁVANIA

ucitelia-su-klucovym-clankom-v-procese-vzdelavania

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Európskym partnerstvom pre verejné stratégie pripravili seminár zameraný na kvalitu vzdelávania pod názvom: „Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?“ Podujatie sa uskutočnilo 16. júna 2016 v Bratislave.

SKU na podujatí zastupoval Vladimír Crmoman, ktorý vystúpil v paneli I – Kvalita vzdelávania: Ako zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania?

 

Tlačovú správu o záveroch seminára a priebehu diskusie nájdete tu: https://ec.europa.eu/…/node/742_sk

Výzva členom Slovenskej komory učiteľov k protestnému pochodu 1. júla 2016

vyzva-clenom-slovenskej-komory-ucitelov-k-protestnemu-pochodu-1-jula-2016

Slovenská komora učiteľov podporuje protestný pochod zamestnancov školstva, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2016 v Bratislave. VYZÝVAME svojich členov, aby sa zúčastnili protestného pochodu, ktorý organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Protestný pochod bude mať začiatok o 13:00 na Kollárovom námestí v Bratislave. Prosíme Vás, aby ste o protestnom pochode informovali svojich kolegov a informáciu o ňom šírili prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí a plagát, ktorý je v prílohe, zavesili na nástenke vo vašej škole.

Celé znenie výzvy 35 organizáciám nájdete na: http://isu.sk/…1-jula-2016/

Udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/…85963989571/

Registrácia nových členov SKU - informácia

registracia-novych-clenov-sku-informacia

Slovenská komora učiteľov ako jediný profesijný zástupca pedagógov dlhodobo a vytrvalo vyvíja úsilie o zlepšenie postavenia a podmienok pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl v regionálnom školstve. Za prvoradé považuje presadenie zlepšenia platového ohodnotenia, skvalitnenie podmienok práce a možnosť profesionálneho napredovania prostredníctvom kvalitného a zmysluplného vzdelávania pedagógov. Sú to nevyhnutné predpoklady, ktoré naštartujú proces zvyšovania kvality v našich školách.

O našich aktivitách aktuálne informujeme verejnosť prostredníctvom webovej stránky www.sku.sk a v diskusii s učiteľmi vo facebookovej skupine https://www.facebook.com/…oraucitelov/.

Ak máte záujem o členstvo v SKU, využite nový, zjednodušený spôsob registrácie na http://www.sku.sk/…lenstvo.html

 

Naši krajskí riaditelia Vás budú po prihlásení kontaktovať. Ďakujeme za Vašu podporu! 

Školské knižnice 2016

skolske-kniznice-2016

Tento materiál vznikol na základe dlhodobého pozorovania, analýz údajov, dostupných na uvádzaných stránkach, taktiež na základe osobných skúseností autora v školských knižniciach, z kontaktov s učiteľmi v školách. Z materiálu je zjavné, že školské knižnice v stave, v ktorom sú, nemôžu kvalitne plniť svoju úlohu, čo negatívnym spôsobom ovplyvňuje výsledky našich žiakov v gramotnosti. 

Cieľom našej aktivity je sfunkčniť školské knižnice tak, aby sa stali modernými, podnetnými inštitúciami, podieľajúcimi sa na rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Obraciame sa preto na Vás, p. minister, aby ste vo Vami vyhlásenom Roku čitateľskej gramotnosti poznali skutočný stav školských knižníc a pomohli nám ho zmeniť.

Dokument možete nájsť tu.

 

 

Silvia Dončevová: Tento svet nie je pre učiteľov

silvia-doncevova-tento-svet-nie-je-pre-ucitelov

V májovom Nota Bene (2016/179) opisuje jeho editorka Ada Jung zážitok učiteľky. Jeden z mnohých. Nádherne dojímavý príbeh šikovného chlapca, ktorý prišiel vďaka chorobe o matku a vďaka nezáujmu o otca, a učiteľky, ktorá cez jeho zúfalú opustenosť našla svoje lepšie ja. Zdanlivo obyčajný príbeh jednej učiteľky, ktorá prekročila predpísaný učiteľský rámec a objavila zázrak toho, čo v odborných kruhoch nazývame učiteľský takt alebo aj umenie výchovy. Neobyčajnosť tohto príbehu spočíva v tom, že poukazuje na skutočnú podstatu činnosti učiteľa – možnosť meniť budúcnosť všetkých detí. A toto nezaplatí žiaden minister školstva. A ani financií.       

Zverejnené so súhlasom autorky (pôvodne zverejnené v časopise Tyždeň)

           

Prejsť na celý článok

Rádio Slovensko: K veci: Odvolaný školský ombudsman

radio-slovensko-k-veci-odvolany-skolsky-ombudsman

Témy: Odvolaný školský ombudsman

Hostia:
Martin Maták
Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov
Vahram Chuguryan, hovorca ministra školstva 

Záznam: https://slovensko.rtvs.sk/…ky-ombudsman

Stránkovanie
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko