ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Odporúčania Slovenskej komory učiteľov k zmenám v školstve

odporucania-slovenskej-komory-ucitelov-k-zmenam-v-skolstve

Slovenská komora učiteľov na svojom zasadnutí správnej rady, ktoré sa uskutočnilo 31. marca 2012 v Bratislave po zapracovaní podnetov a pripomienok z učiteľskej obce pripravila pre nastupujúcu vládu súbor opatrení, o ktorých si myslíme, že ich prijatím by sa podarilo začať proces pozitívnych zmien v našom školstve, najmä z pohľadu slovenského učiteľa.

Opatrenia boli prijaté po diskusii a následnou dohodou na spoločných bodoch, keďže na mnohé problémy sa môžu nájsť i rozdielne pohľady. Za podstatné považujeme najprv navrhnúť riešenia problémov, ktoré sa dotýkajú čo najväčšej skupiny učiteľov, keďže to by mala zabezpečovať učiteľská stavovská organizácia.

Prejsť na celý článok

Výzva stavovských organizácií v školstve budúcemu ministrovi školstva

vyzva-stavovskych-organizacii-v-skolstve-buducemu-ministrovi-skolstva

Stavovské organizácie, zastupujúce verejné, cirkevné i súkromné školy a školské zariadenia od materských škôl až po základné umelecké školy a centrá voľného času dnes listom vyzvali Róberta Fica, predsedu strany Smer – SD, povereného zostavením vlády a Dušana Čaploviča, nominanta strany Smer – SD na post ministra školstva, vedy, výskumu a športu, aby dodržali zámer, ktorý deklarovali pred voľbami a zmeny do slovenského školstva zavádzali až po komunikácii so zástupcami všetkých zložiek školského systému. 

Prejsť na celý článok

Podpora protestu ŠRSŠ

podpora-protestu-srss

Študentskej rady stredných škôl Slovenskej republiky na podnet žiakov stredných škôl vyhlásila protestnú petičnú akciu, v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, s názvom “STOP NESPRAVODLIVEJ MATURITE!”, ktorá sa bude konať od 27. marca 2012, od 7:00 hod., na celom území Slovenskej republiky. Slovenská komora učiteľov vyjadruje tejto iniciatíve podporu a vyzýva svojich členov k podpore petície.

Prejsť na celý článok

Stretnutie s tímom expertov OECD

stretnutie-s-timom-expertov-oecd

Po interview s analytičkou OECD, pani Claire Shewbridge, ktoré sa uskutočnilo 31. januára 2012 a kde predložila niekoľko svojich zásadných pripomienok k procesu hodnotenia učiteľov zo strany Štátnej školskej inšpekcie, bola Slovenská komora učiteľov pozvaná na stretnutie s delegáciou OECD, ktorá bude pozostávať so štyroch expertov.
Uskutočni sa na MŠVVaŠ SR na Stromovej 1 dňa 30. marca 2012. Za SKU sa zúčastnia stretnutia prezidentka SKU PaedDr. M. Barancová a výkonná riaditeľka za Nitriansky kraj PaedDr. Katarína Vargová.

Hľadá sa vinník

hlada-sa-vinnik

Tento príbeh zdanlivo nie je o školstve. Dočítajte a posúďte sami. Stal sa pred rokmi, keď som neučila, ale ešte podnikala. Vybrala som si túto cestu, nakoľko dcéra bola chorá na obličky. Strávila som s ňou týždeň v nemocnici na detskom oddelení.

Prejsť na celý článok

Lepší učitelia by mali mať vyššie platy

lepsi-ucitelia-by-mali-mat-vyssie-platy

INEKO prostredníctvom svojho spolupracovníka p. M. Rehuša uverejnilo na svojom webovom sídle zamyslenie pri príležitosti spustenia Portálu základných a stredných škôl o kvalite vyučovania a následnej zmene odmeňovania kvalitnejších učiteľov.

Analyzoval, že „spôsob ohodnocovania na Slovensku z veľkej časti závisí od dosiahnutého vzdelania, kariérového stupňa a počtu rokov praxe.“ Doteraz sa však kvalita vyučovania nestala dôležitým kritériom pre ohodnotenie okrem „zaraďovania do kariérového stupňa, ktoré sa viaže na absolvovanie vzdelávania pre začínajúcich učiteľov (adaptačné vzdelávanie), absolvovanie atestácie (po získaní 30 alebo 60 kreditov) a počet rokov pedagogickej praxe.“

Prejsť na celý článok

Integrujme zmysluplne

integrujme-zmysluplne

Integrovaní žiaci tu sú a zdá sa, že ich bude stále viac. Musíme sa s nimi naučiť žiť a hlavne zmysluplne ich vzdelávať v rámci ich možností a schopností. Integrácia žiakov s poruchami učenia je vcelku dobre rozpracovaná. V praxi však je ich vzdelávanie pre učiteľa veľmi náročné. To vie každý, kto má v triede žiaka alebo žiakov s poruchami učenia. Veľkým problémom je však začlenenie žiakov s mentálnym postihom v bežnej triede základnej školy, lebo tak, ako by sa to robiť malo, sa to v praxi jednoducho robiť nedá! Vzdelávanie takýchto žiakov v bežnej triede sa zrejme bude musieť robiť iným spôsobom.

Prejsť na celý článok

Aké dôchodky čakajú učiteľov?

ake-dochodky-cakaju-ucitelov

Článok docenta Pavelku o súčasných dopadoch dôchodkového systému nielen na učiteľov. Nenechajte si újsť najmä záverečnú pointu.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko