ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lekcia spolupráce

lekcia-spoluprace

Posledné udalosti nás prekvapili správami o pristúpení vlády na požiadavky zvýšenia platov pre zdravotné sestry i lekárov. Je to v príkrom rozpore s tým, že „v situácii niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami by sľuby o raste platov učiteľov na 3 až 4 roky boli populistické a nezodpovedné“ (zdroj: Vyhlásenie MŠVVaŠ SR k rokovaniu s OZPŠaV), keďže pri inej skupine pracovníkov platených z verejných zdrojov toto neplatí. A tak sa spolu zamyslime. 

Prejsť na celý článok

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

najdolezitejsie-zmeny-v-zakone-317-2009-o-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejši­e zmeny.

Prejsť na celý článok

Výzva portálu Debyrokratizácia

vyzva-portalu-debyrokratizacia

Prosíme vás, nájdite si čas, prejdite si doteraz zverejnené vzory formulárov a v prípade, že sa v KNIŽNICI nenachádzajú formuláre, ktoré budete potrebovať v šk.r.2011/2012, napíšte nám Vašu požiadavku na emailovú adresu olga.buchmano­va@uips. Do emailu uveďte aj Vaše kontaktné údaje. Na základe vašich požiadaviek budeme knižnicu v spolupráci s MŠVVaŠ SR postupne dopĺňať.

 

Knižnica vzorov tlačív pre školský rok 2011/12

Spolupráca Slovenskej komory učiteľov a portálu www.zborovna.sk

spolupraca-slovenskej-komory-ucitelov-a-portalu-www-zborovna-sk

Prečo vznikla Slovenská komora učiteľov?

Dôvod pre založenie Slovenskej komory učiteľov (SKU) bola dlhodobá nespokojnosť s tým, že sa zmeny v oblasti školstva neuberajú tým správnym smerom a hlavne sú prijímané bez konzultácie s učiteľskou verejnosťou. V tomto názore nás upevnil aj spôsob komunikácie zo strany vedenia ministerstva školstva s predkladateľmi Petície učiteľov, ktorá bola ministerstvu školstva predložená v júni roku 2010. Ministerstvo vtedy petíciu vyhlásilo za neopodstatnenú, ale o rok a pol samo predložilo novelu zákona, ktorú navrhovala petícia a päť z jej šiestich bodov sa úplne alebo čiastočne dostalo do zákona. Práve neochota vtedajšieho vedenia ministerstva školstva komunikovať s predkladateľmi petície viedla k tomu, aby bola v júli 2010 založená Slovenská komora učiteľov.

Prejsť na celý článok

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

hra-v-predprimarnej-edukacii

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Mesto Prešov Vás pozývajú 1. – 2. 12. 2011 na vedecko – odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu.

Prejsť na celý článok

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko" je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Prejsť na celý článok

Pozvánka na Valné zhromaženie

pozvanka-na-valne-zhromazenie

 

Pozývame všetkých členov SKU na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 19. 11. 2011 (sobota) o 12:30 v budove Technickej univerzity v Košiciach (aula Maxima). Program Valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie valného zhromaždenia

  2. Informácie o počte členov, registrácii a propagácii Slovenskej komory učiteľov – PaedDr. Mária Barancová

  3. Voľba PaedDr. Dagmar Kolevovej na miesto novej výkonnej riaditeľky za Trnavský kraj

  4. Informácie o možnostiach financovania SKU prostredníctvom 2% – Ing. Beáta Solanková

  5. Informácie o rokovaniach so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – zástupcovia pracovných skupín za SKU

  6. Informácie o rokovaní so zástupcami NÚCEM-u – Mgr. Ivan Dudáš

  7. Schválenie etického kódexu, ktorý si môžete preštudovať na stránke www.komoraucitelov.org

  8. Stanovenie najbližších priorít Slovenskej komory učiteľov – Mgr. Ivan Dudáš

  9. Diskusia

POZOR: Ak sa rozhodnete zúčastniť na valnom zhromaždení, prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili spätným mailom na adresu sku.kosice@gmail.com najneskôr do 12. 11. 2011.

Praktická informácia: Zo Staničného námestia sa k Technickej univerzite dostanete autobusom MHD č. 19. V sobotu premáva každých 20 min. Je potrebné zakúpiť si 30 min. lístok (0,55 EUR)

 

 

Výsledky petície učiteľov a ich sympatizantov za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov

vysledky-peticie-ucitelov-a-ich-sympatizantov-za-prepracovanie-systemu-karierneho-rastu-pedagogickych-zamestnancov

21. 10. 2011 poslanci NRSR schválili novelu zákona 317/2009 Z.z., kvôli ktorému sme v apríli minulého roka spustili petíciu. Teraz ponúkame sumár toho, čo sa z petície dostalo alebo nedostalo do zákona:

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko