ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38

Adora Svitak: Čo sa dospelí možu naučiť od detí

adora-svitak-co-sa-dospeli-mozu-naucit-od-deti

Adora Svitak, ako zázračné dieťa, hovorí, že svet potrebuje „detské“ myslenie: odvážne myšlienky, divokú kreativitu a obzvlášť optimizmus. Hovorí, že veľké detské sny si zaslúžia veľké očakávania a je potrebné začat s dospelými ochotnými sa učit od detí tak veľa ako ich učiťpred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Prejsť na celý článok

Valné zhromaždenie

valne-zhromazdenie

Pozývame všetkých členov SKU na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 3. 12. 2010 (piatok) o 16:00 v budove Miestneho úradu Bratislava-Ružinov (zasadačka starostu).

Prejsť na celý článok

Podpora a ochrana zdravia učiteľov

podpora-a-ochrana-zdravia-ucitelov

Pozývame Vás na 5. ružinovskú konferenciu „Podpora a ochrana zdravia učiteľov“. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce štyri ročníky konferencií organizovaných v mestskej časti Bratislava – Ružinov v rokoch 2006, 2007, 2008 a 2009 pod záštitou starostu MÚ venovaných problémom prevencie sociálno-patologických javov v školách, ochrany detských práv v pomáhajúcich profesiách, rozvíjaniu tolerancie u mladých ľudí, a skvalitňovaniu mentálneho zdravia žiakov prostredníctvom aktivít školských psychológov v európskom kontexte. 

Prejsť na celý článok

Stretnutia učiteľov

stretnutia-ucitelov

Potreba stretnutia a diskusie o problémoch nášho školstva je namieste a Vy ste ju aj riešili na našom diskusnom fóre. V tomto článku prinášame výťah z Vašej diskusie, ktorá nás všetkých má podnietiť k organizovaniu či už neformálnych alebo aj formálnejších stretnutiach. Myslím si, že prichádzajúca Roadshow moderných učiteľov je veľmi dobrá príležitosť k tomu, aby sme sa spoznali (aj tí, čo sme sa spoznali na internete).

Prejsť na celý článok

Kiran Bir Sethi učí deti preberať vedenie

kiran-bir-sethi-uci-deti-preberat-vedenie

Kiran Bir Sethi ukazuje, ako jej jedinečná škola Riverside School v Indii učí deti to najcennejšie, čo ich môže naučiť: „Môžem a dokážem to.“ Sledujte, ako jej žiaci preberajú iniciatívu pri riešení miestnych problémov do vlastných rúk, ako vedú ďalších mladých ľudí a dokonca vzdelávajú svojich vlastných rodičovpred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Prejsť na celý článok

Sugata Mitra o experimentoch v samovzdelávaní

sugata-mitra-o-experimentoch-v-samovzdelavani

Expert na vzdelávanie Sugata Mitra rieši jeden z najväčších problémov vzdelania – a to, že tí najlepší učitelia a školy nie sú práve tam, kde sú najviac potrební. V sérii skutočných experimentov, z New Delhi, z Južnej Afriky, či Talianska, dal deťom prístup na web, a ponechal ich bez akéhokoľvek dohľadu, či vedenia od učiteľov. Dostal výsledky, ktoré by mohli znamenať revolúciu vo výučbe..pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Prejsť na celý článok

Roadshow Moderný učiteľ 2010

roadshow-moderny-ucitel-2010

Už po šiesty krát sa v novembri na Slovensku v šiestich mestách stretnú učitelia všetkých typov škôl a predmetov, aby sa im priniesla opäť možnosť stretnúť sa a vypočuť si, čo nové prináša svet moderných učiteľov, digitálnych technológií a moderných pedagogických me­tód.

Prejsť na celý článok

Jamie Oliver: Učme každé dieťa o jedle

jamie-oliver-ucme-kazde-dieta-o-jedle

Víťaz TED Prize, Jamie Oliver, zdieľa silné príbehy zo svojho projektu proti obezite v Huntingtone, v Západnej Virgínii a navrhuje frontálny útok proti našej ignorácii jedla. Ako sám uvádza: „Potrebujeme revolúciu jedla. Je potrebné jesť a nešetriť v tejto oblasti. Dať prednosť varenému jedlu znamená naučiť variť aj naše deti.“ Jadro svojej prednášky venuje školskému jedlu. Jamie Oliver je priebojníkom za učenie detí o jedle, nepo­lemizuje, ale prináša fakty a ich riešenia, ktoré môžu nájsť uplatnenie i na Slovenskupred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko