ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38

Umenie komunikovať a presvedčiť

umenie-komunikovat-a-presvedcit

Rozhodne veľmi podnetná prednáška, ktorú odprezentoval určite i Vám známy Peter Bero na poslednej konferencii „Učíme pre život“ v marci tohto roku v Kysuckom Novom Meste. Prezentáciu k prednáške si môžete stiahnuť tu.

Prejsť na celý článok

Učíme po novom – aj na našej škole

ucime-po-novom-aj-na-nasej-skole

Pozitívny ohlas účastníkov minuloročnej regionálnej  konferencie bol  pre členky Klubu moderných učiteľov pri SPŠ v Považskej Bystrici podnetom k zorganizovaniu jeho II. ročníka. Ten sa uskutoční  dňa  2. 11. 2010  o  8:00 hod,  v zasadačke  MsÚ  v Považskej  Bystrici.  

Prejsť na celý článok

Ako učiť, aby škola pripravila žiakov na život, nie o život

ako-ucit-aby-skola-pripravila-ziakov-na-zivot-nie-o-zivot

Veľmi zaujímavá prednáška riaditeľa spoločnosti Exam testing Vladimíra Burjana, ktorá odznela na poslednej konferencii „Učíme pre život“ v marci tohto roku v Kysuckom Novom Meste. Prezentáciu k prednáške si môžete stiahnuť tu.

Prejsť na celý článok

Stretnutie pani prezidentky s predstaviteľmi lesníckych komôr

stretnutie-pani-prezidentky-s-predstavitelmi-lesnickych-komor

Návšteva pani prezidentky v Brezne pokračovala aj v sobotu 11.9.2010. Pani PaedDr. Marika Barancová prijala pozvanie pána riaditeľa Mestských lesov Brezno, s.r.o Ing. Milana Dolňana, ktorý je zároveň prezidentom Obecných lesov Slovenska a zúčastnila sa pekného podujatia „Rozlúčka s letom". Lesy mesta Brezno, s.r.o boli hlavným organizátorom tohtoročnej, tradičnej akcie, organizovanej na konci leta pre obyvateľov mesta Brezna. Náročná príprava, množstvo účinkujúcich, ktorí sa starali o zábavu pri pódiu na lúke nad nemocnicou, organizátori na stanovištiach v lese, vytvorili pozitívnu atmosféru a obohacujúce prostredie, v ktorom  bol priestor na zábavu i poučenie.

Prejsť na celý článok

Stretnutie s učiteľmi z okresu Brezno

stretnutie-s-ucitelmi-z-okresu-brezno

10. septembra 2010 pani prezidentka SKU  PaedDr. Mária Barancová zavítala na Horehronie. V jeho okresnom meste v Brezne sa stretla, v piatok o piatej večer, s učiteľmi škôl z okresu Brezno. Účasť na stretnutí vzhľadom ku krátkosti  času na jeho prípravu nebola veľká, ale o to srdečnejšia atmosféra na ňom vládla.

Prejsť na celý článok

Sir Ken Robinson: Nastoľme revolúciu vo vzdelávaní!

sir-ken-robinson-nastolme-revoluciu-vo-vzdelavani

V tomto trefnom a vtipnom príspevku nám sir K. Robinson predkladá ako radikálne prejsť od štandardizovaných škôl k učeniu šitému na mieru – a to vytvorením podmienok, za ktorých môže prirodzené nadanie detí prekvitať…pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Prejsť na celý článok

Stanovisko SKU k polročným vysvedčeniam

stanovisko-sku-k-polrocnym-vysvedceniam

Prinášame Vám oficiálne sta­novisko Slovenskej komory učiteľov k zrušeniu polročných vysvedčení, ktoré bolo zaslané i ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR E. Jurzycovi.

Prejsť na celý článok

Ponuka kontinuálneho vzdelávania

ponuka-kontinualneho-vzdelavania

V zmysle Zákona MŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Európska vzdelávacia agentúra, n. o. ponúka akreditované programy kontinuálneho vzdelávania.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko