ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38

Škola pre život, alebo čo sú kľúčové kompetencie v praxi

skola-pre-zivot-alebo-co-su-klucove-kompetencie-v-praxi

Vystúpenie riaditeľky 1. súkromného gymnázia v Bratislave M. Smrekovej, kde predstavila svoje chápanie školského vzdelávacieho programu, resp. ako sa tvorí „škola pre život“.

Prejsť na celý článok

Niekoľko inovatívnych vecí, ktoré môžeme robiť s IKT

niekolko-inovativnych-veci-ktore-mozeme-robit-s-ikt

Už trošku staršia, ale stále aktuálna prednáška R. Baranoviča o možnostiach využívania digitálnych technológií nielen vo vyučovacom procese. Opäť ďakujeme P-MAT n.o. Laughing

Prejsť na celý článok

Sugata Mitra ukazuje ako deti učia samé seba

sugata-mitra-ukazuje-ako-deti-ucia-same-seba

V prednáške na LIFT 2007, Sugata Mitra hovorí o svojom projekte „Otvor v Stene“. V rámci projektu prídu malé deti samé na to, ako používať počítač – a potom to naučia iné deti. Sugata Mitra sa pýta, čo ďalšie sa deti vedia samé naučiť…pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Prejsť na celý článok

Menia internetové sociálne siete našu komunikáciu?

menia-internetove-socialne-siete-nasu-komunikaciu

Pozrite si túto prednášku riaditeľa Voices, n.o. Ivana Ježíka, ktorá vám poodhalí mnoho informácií o fenoméne súčasnej generácie našich žiakov i študentov – sociálnych sietiach.

Prejsť na celý článok

Vyučovanie cudzích jazykov na ŠZŠ pre mentálne postihnutých žiakov z pohľadu špeciálneho pedagóga

vyucovanie-cudzich-jazykov-na-szs-pre-mentalne-postihnutych-ziakov-z-pohladu-specialneho-pedagoga

V posledných rokoch – najmä následkom vstupu Slovenska do EU- sa pre školstvo otvorili nové úlohy a potreby ,týkajúce sa vzdelávania žiakov v cudzích jazykoch ,ktoré paralelne prejavili so zvyšovaním nezamestnanosti, nárastom migrácie občanov a celých rodín za prácou do zahraničia. Vyskytuje sa problém inklúzie imigrantov medzi obyvateľstvo, spojený so zhoršenou adaptáciou na nové prostredie a sťaženým uplatnením sa na trhu práce.

Prejsť na celý článok

Rozhovor s prezidentkou SKU v Rádiu Slovensko

rozhovor-s-prezidentkou-sku-v-radiu-slovensko

V novom školskom roku majú učitelia na Slovensku nový darček – a to vlastnú stavovskú organizáciu. V júli tohto roka vzniklo nové občianske združenie Slovenská komora učiteľov. Zrod tejto idey treba hľadať dávnejšie. Do istej miery však vznik komory ovplyvnila petícia za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov, ktorú na jar podpísalo viac ako 20 tisíc učiteľov a ich sympatizantov. Aké prvotné ciele si komora dala a ako sa k nim chce prepracovať a Mária Grebeňová-Laczová opýtala prezidentky Komory Márie Barancovej.

Prejsť na celý článok

Minister Jurzyca učiteľom, žiakom a rodičom...

minister-jurzyca-ucitelom-ziakom-a-rodicom

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky E. Jurzycu, ktorý odznel 1. 9. 2010 na obrazovkách STV k novému školskému roku 2010/2011.

Prejsť na celý článok

Príhovor k začiatku školského roka

prihovor-k-zaciatku-skolskeho-roka

Vážená učiteľská obec,

keby boli Vianoce, tak by ste si pod stromčekom našli darčeky, veď to je čas obdarúvania darčekmi. Hoci neoslavujeme Vianoce, predsa je čas dôstojný, a tým
je začiatok školského roka.

 

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko