ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ku dňu učiteľov

ku-dnu-ucitelov

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte nám, aby sme Vám pri príležitosti Dňa učiteľov popriali veľa úspechov, síl, zdravia a trpezlivosti. Vaša každodenná práca a obetavosť sú základom úspešného rozvoja a pokroku celej spoločnosti. Nenechajte sa znechutiť príkoriami a nedocenením, s ktorými sa stretávate, hrdo a dôstojne prekonávajte všetky prekážky, veď Vaša práca má veľkú hodnotu a hlboký zmysel.Slovenská komora učiteľov bude aj naďalej bojovať za zlepšenie Vašich podmienok na prácu a Vášho postavenia a docenia v spoločnosti.

V mene manažmentu SKU Mária Brancová

PS: O súčasných aktivitách SKU sa dozviete viac na našej stránke http://ww­w.komoraucite­lov.org/

Hromadná pripomienka proti obmedzeniam kreditového systému, politizácii školstva a za skvalitnenie školského zákona

hromadna-pripomienka-proti-obmedzeniam-kreditoveho-systemu-politizacii-skolstva-a-za-skvalitnenie-skolskeho-zakona

Slovenská komora učiteľov predkladá hromadnú pripomienku k navrhovanej úprave zákonov č. 245/2008, č. 596/2003, č. 317/2009 a č. 390/2011, ktorú predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Sme proti politizácii školstva

V navrhovanej úprave zákona 596/2003 zásadne odmietame, aby zriaďovatelia škôl, čiže starostovia, predsedovia samosprávnych krajov a prednostovia okresných úradov, získali právo vetovať návrh Rady školy na riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania. Navrhovaná úprava povedie k politizácii školstva, mnoho schopných ľudí stratí motiváciu kandidovať za riaditeľa a vytvorí sa priestor pre korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo.

Prejsť na celý článok

K postaveniu učiteľa v spoločnosti – stretnutie prezidentky SKU Márie Barancovej s prezidentom SR Andrejom Kiskom

k-postaveniu-ucitela-v-spolocnosti-stretnutie-prezidentky-sku-marie-barancovej-s-prezidentom-sr-andrejom-kiskom
Bratislava 10.3.2015

Stretnutie a rokovanie s prezidentom SR považujem ako zástupca učiteľov za výnimočný okamih môjho celoživotného snaženia rozvíjať osobnosti a  pomáhať kráčať cestou vzdelávania s dieťaťom, študentom, možno budúcim prezidentom. Mala som možnosť face to face s prezidentom ako zástupca učiteľov SKU reprezentovať zanietencov, vášnivých učiteľov, ktorí milujú deti a svoje povolanie. Osobnosť pána prezidenta Andreja Kisku predstavuje pre učiteľov nádej, že poslanie učiteľa má významný zmysel pre budúcnosť našich detí a bude podporovať aktivity pre zvýšenie spoločenského statusu v spoločnosti. Jeho korene vychádzajú z učiteľského prostredia a posolstvo prezidenta vyzdvihnúť vzdelanie ako hodnotu spoločnosti a posilniť ich sociálne postavenie je prioritné v jeho  úrade, čo deklaruje v mnohých svojich prejavoch. Učiteľ je kľúčovou postavou všade tam, kde prebieha proces vzdelávania. 

 

Prejsť na celý článok

SKU k problematike nástupných platov a zvyšovaniu platov učiteľov

sku-k-problematike-nastupnych-platov-a-zvysovaniu-platov-ucitelov

Slovenská komora učiteľov cíti potrebu reagovať na niektoré opakované vyhlásenia Ministra školstva a hovorkyne MŠVVaŠ k problematike nástupných platov a zvyšovaniu platov učiteľov:

Prejsť na celý článok

List k prepúšťaniu učiteľov cez prázdniny

list-k-prepustaniu-ucitelov-cez-prazdniny

V reakcii na zverejnené informácie o hrozbe prepúšťania učiteľov počas nasledujúcich letných prázdnin sme 23.2. 2015 na podateľni ministerstva školstva odovzdali v mene Slovenskej komory učiteľov a Nových školských odborov list adresovaný ministrovi školstva, ktorý je v tejto prílohe.

Zároveň sme navrhli, aby minister školstva nami navrhovanú výzvu riaditeľom aj zverejnil a požiadal učiteľov, ktorým riaditelia zmluvy nepredĺžia, aby ho o tejto skutočnosti informovali. 

 

Odpoveď ministerstva školstva:

http://www.minedu.sk/…im-ucitelom/

http://skolskyservis.teraz.sk/…-clanok.html

 

Správa v médiách:

https://www.youtube.com/watch?…

https://www.youtube.com/watch?…

http://www.webnoviny.sk/…ju-ucitelia/

http://aktualne.atlas.sk/…ko/skolstvo/ 

Pozvánka na konferenciu OBEC - ŠKOLA - MEDIÁCIA

pozvanka-na-konferenciu-obec-skola-mediacia

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA

vás pozýva

na II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

OBEC – ŠKOLA – MEDIÁCIA

ktorá sa bude konať dňa

16.-17. apríla 2015

Modra – Hotel Sebastian

 

Prejsť na celý článok

Zber strachu

zber-strachu

Slovenská komora učiteľov sa na základe výpovedí učiteľov a zverejnených káuz rozhodla spustiť kampaň ZBER STRACHU. Jej cieľom je mapovať nedodržiavanie zákonných a pracovnoprávnych podmienok na školách, mobbing a bossing v školskom prostredí a tiež porušovanie práv učiteľov, napríklad slovné, psychické a fyzické napádanie. Keďže učitelia v rámci svojej práce robia so žiakmi rôzne prospešné zbery, rozhodli sme sa zorganizovať jeden, ktorý bude prospešný práve pre nich.

Do kampane chceme zapojiť aj odbornú verejnosť: od psychológov a sociológov až po právnikov. Na základe tejto spolupráce by mali vzniknúť analýzy prípadových štúdií, ktoré zašleme ministerstvu školstva a kompetentným organizáciám. Je potrebné, aby sa zo školstva vytratila atmosféra strachu, aby sa z učiteľov stali slobodne konajúci sebavedomí ľudia, znalí svojich práv.

Prejsť na celý článok

Ako Slovenská komora učiteľov vníma súčasné nastavenie kreditového systému

ako-slovenska-komora-ucitelov-vnima-sucasne-nastavenie-kreditoveho-systemu

Plné znenie našich odpovedí pre SITA

Prehodnotiť filozofiu kontinuálneho vzdelávania, voči ktorému majú učitelia dlhodobo vážne výhrady, je určite na mieste. Stretávame sa aj s názormi učiteľov, ktorí sú za zrušenie celého kreditového systému. Pohľad učiteľov, a to ako vnímajú súčasné nastavenie kreditového systému SKU, skúmalo formou dotazníka.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko