ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 895x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Michal Bycko napísal:

Precital som si prispevok-navrh ( ?)… OK !…Iba jedna otazka :
TO FAKT POVAZUJETE \„VELKY DOKTORAT\“ ( PhD.) IBA ZA NAHRADU 1. ATESTACIE? ..TEDA TITUL, VZDELANIE III.STUPNA ( NAVYSSIE VZDELANIE !!!) PO 4 ROCNOM DENNOM A 6 ROCNOM EXTERNOM STUDIU, PO VYKONANI DIZERTACIE A OBHAJOBE VEDECKEJ DIZERTACNEJ PRACE PRED VEDECKOU SPOLOCNOU ODBOROVOU KOMISIOU, VZDELANIE , TUTUL , KTORY AKO JEDINY Z NASICH TITULOV JE AKCEPTOVANY VSADE VO SVETE ? …ZVAZTE TO PROSIM…NECH NIE SME ZNOVU \„AUTENTICKI\“ VO SVETE VZDELAVANIA A VEDY…
ODKAZ : \„10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.\“
VELKY DOKTORAT SA DNES ROBI 4 ROKY INTERNE A 5 ROKOV EXTERNE…TO ZNAMENA , ZE DOKTORANDT, KTORY UKONCI III.STUPEN ( 5 ROKOV EXTERNE) …BUDE ESTE CAKAT TRI ROKY NA PRIZNANIE 1. ATESTACIE ?… CO POTOM BUDE POTREBNE PRE II.ATESTACIU?… AKO \„NAHRADA\“ …DOCENTURA, PROFESURA…? … ATESTACIE BUDU ZNOVU ROBIT KREDITY VYRABAJUCE FIRMY ZA POPLATKY, ALEBO TO UZ KONECNE BUDE STUDIUM NA AKADEMICKEJ PODE?
DOVOLIM SI NAVRHNUT, ABY III.STUPEN VZDELANIA ( PhD.) BOL HOC IBA NAHRADOU, ALE 2.ATESTACIE…
DAKUJEM
MICHAL BYCKO

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Michal Bycko:
Tu nejde o nejaký môj návrh, ale o to, čo schválil parlament a podpísal prezident. Je to zákon, ktorý jednoducho bude platiť. Ja ten zákon v tomto prípade nehodnotím, ale len sprístupňujem informácie. Mimochodom, podľa predchádzajúceho znenia zákona, je veľký doktorát aj náhradou 2. atestácie po 6 rokoch praxe. Čítal som celú novelu veľmi pozorne a tento bod sa neruší. Takže podľa novely bude veľký doktorát náhradou 1. atestácie po 3 rokoch praxe (Čl. I bod 9) a podľa predchádzajúceho zákona aj náhradou 2. atestácie po 6 rokoch praxe (§27 ods. 6 zákona 317/2009). Ešte raz pre úplnosť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Tu nepíšem svoje názory, ale to, čo som vyčítal zo zákona alebo novely.

Milos Mantic napísal:

Po xy rokoch praxe sa mysli celkova ucitelska prax, alebo len doba praxe po dosiahnuti vzdelania?

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Milos Mantic:
Nerozumiem presne otázke. Ku ktorému bodu Vaša otázka patrí?

Milos Mantic napísal:

K desiatke, resp. k predoslemu prispevku

Martina Onuferová napísal:

Dobrý deň, aspoň nejaké zmeny. Ale aj tak nič z toho. Obhájila som aj rigoróznu prácu, absolvovala aj rozširujúce štúdium, ale k 31. 10. 2009 som nemala 5 rokov praxe, a preto som nezískala náhradu 1. atestácie. Aj tak nemôžem požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012. Lebo podmienkou je, aby k 31. 12. 2011 som mala 5 rokou praxe. A ja ich budem mať až koncom januára 2012. Čo stým?

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Martina Onuferová:
Od 1. 1. 2012 Vám za rigorózku riaditeľ musí prideliť 60 kreditov, pretože už máte 3 roky praxe. Preto na 1. atestáciu môžete ísť. Máte dve možnosti: 1. absolvujete predatestačné vzdelávanie a obhájite atestačku. Vtedy stratíte iba 30 kreditov. 2. pôjdete priamo na obhajobu atestáčky (bez predatestačného vzdelávania) a stratíte celých 60 kreditov. Odporúčam 1. možnosť.

Lucia napísal:

Ccela by som sa Vás opytať jednu vec. V aprili 2009 som obhajila rigorozku. Vtedy som este 5 rocnu prax nemala. K 30.06.2009 sa mi do praxe zaratalo 4 roky a 308 dni. Na matersku dovolenku som nastupila 1.07.2009 a , aby som mala 5 rocnu pradag. prax chyba mi 57 dni. Avšak do 1. novembra 2009 by som za bežnych okolnosti z=ískala minimálne 5 rokov praxe.

Je to spravodlive? Pred nástupom na dovolenku zákon ešte neplatil?

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Lucia:
Spravodlivé to nie je ani pre Vás, ani pre ďalších, ktorí majú podobný problém. Ja by som Vám odporúčal obrátiť sa so žiadosťou o udelenie výnimky na uznanie rigorózky ako náhrady 1. atestácie priamo na ministerstvo školstva. V žiadosti by som popísal Vašu konkrétnu situáciu. Počul som o tom, že určité špecifické prípady posudzujú, aj keď nemám vedomosť o tom, či už dakomu vyhoveli. Našiel som na stránke ministerstva mail na pani Mgr. Gabrielu Vincenovú, ktorá by sa týmito vecami zrejme mala zaoberať: gabriela.vincencova@minedu.sk Za pokus nič nedáte.

Eva napísal:

Dobry den, stale plati, ze najskor musim nazbierat kredity a potom sa az mozem prihlasit a na rigorozne studium?? A ked sa prihlasim na rozsirujuce studium, tak potom mi budu priznane kredity automaticky po ukonceni studia?
A mam este jednu otazku, ked budem na materskej, potrebujem suhlas riaditela, ze si mozem zbierat kredity, ked vlastne nijakym sposobom nebudem narusovat vyucovanie?

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko