ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 889x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11

Marek napísal:

Nikde neviem v zakone najst to, co pisete k bodu 8: Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi. kde je to?

Iveta Smahová napísal:

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala na uznanie 1.kvalifikačnej skúšky pre odborného zamestnanca. Pracujem ako samostatný odborný zamestnanec v CPPPaP ako riaditeľka a súčasne ako špeciálny pedagóg.1.kva­lifikačnú skúšku som vykonala v roku 1997, kedy som ešte pracovala ako školský špeciálny pedagóg. Následne som začala pracovať na poradni.Začiatkom účinnosti zákona 317 s uznávaním prvých kvalifikačných skúšok odborným pracovníkom pracujúcim v CPPPaP ( špeciálnym pedagógom ) na rozdiel od pedagogických zamestnancov neboli im tieto priznané a teda nie sú odbornými zamestnancami s prvou atestáciou.Cítime sa týmto voči pedagógom diskriminovaní, nakoľko ak chceme 1. atestáciu musíme si zbierať kredity.Keď som kontaktovala zriaďovateľa, aby som si túto skutočnosť potvrdila, bolo mi povedané, že nech sa teda vrátim učiť a nemusím zbierať kredity, nakoľko mi v tom prípade bude 1. atestácia uznaná na základe vykonania prvej kvalifikačnej skúšky z roku 1997. Zdá sa mi to naozaj nepochopiteľné a hlavne nespravodlivé. Myslím, že hovorím za všetkých špeciálnych pedagógov pracujúcich ako odborní zamestnanci v CPPPaP, alebo CŠPP. Je toto v poriadku ???
Ďakujem za reakciu, prípadnú radu ako túto nespravodlivosť riešiť, prípadne na koho sa obrátiť.

Jana napísal:

dobry den, ucim na skole od 1. sept 2010, rigoroznu skusku som absolvovala v tomto roku 2013(februar), zmluvu mam do konca juna 2013, nasledne nastupujem na matersku, zaujimalo by ma, ci sa mi v niecom oplatil doktorat, ci budem mat nieco uznane-kredity? chcela by som robit 1.kvalif skusku, tak ake mam moznosti?
dakujem za radu

martin napísal:

Dobrý deň, vyštudoval som vysokú školu pedagogickú, v roku 2008 som si urobil rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Mám nárok na 60 kreditov?
Ďakujem za odpoveď

ucitelkax napísal:

Dobrý deň, mám dotaz k udeľovaniu kreditov, ktoré sú v kompetencii riaditeľa školy. Za rôzne vzdelávania mi bolo priznaných 29 kreditov, teda chýba mi jeden pre navýšenie 6% k platu. Počula som o možnosti, že je v kompetencii riaditeľa školy priznať kredity vo výške 1–3 za mne nejasných podmienok. Kde sa môžem o tom dozvedieť viac? dakujem

Učiteľka napísal:

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa informovať ohľadom platových tried. V tomto roku som ukončila vysokú školu 1. stupňa v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Pracujem ako učiteľka v materskej škole, lenže keď som začala pracovať ako učiteľka, zaradili ma do platovej triedy 7 ako nekvalifikovnú. To je v poriadku. Ale chcem sa opýtať, ak mám prvý stupeň VŠ ako nekvalifikovná, nemám postúpiť do platovej triedy 8?
Ďakujem za odpoveď

Lucia napísal:

Dobrý deň chcela by som sa spýtať aké vzdelanie by som si musela dorobiť keby som chcela učiť prvý stupeň na zakl. škole keď mám vysokú školu sociálna práca. Stačí nejaké doplnkové vzdelanie alebo celých päť rokov na pedagogickej univerzite. Dakujem pekne.

milly napísal:

Dobrý deň, potrebujem poradiť.
Pracujem ako vychovávateľka na ZŠ. Mám I. kvalifikačnú skúšku, ktorú mi započítavajú od roku 2009, čiže som bola v 9. platovej triede. V roku 2010 som ukončila Bc. na DTI, odbor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. V práci mi bolo povedané , že s týmto odborom nie som kvalifikovaná, tak som nepostúpila do vyššej triedy. Tohto roku (2013) som ukončila II.stupeň vysokej školy, Mgr. na tej istej vysokej škole. Podľa vyhlášky 437/2009 som kvalifikovaná a postupujem do 11. platovej triedy. Podľa tej istej vyhlášky mi mali uznať aj Bc. a mala som postúpiť do 10. platovej triedy. Tri roky som nedostávala plat ktorý mi patril. Mám právo na spätné vyplatenie?
Ďakujem za odpoveď.

milly napísal:

Odpoveď pre Učiteľka:
Pozri si vyhlášku 437/2009, možno tam niečo nájdeš. milly

Janka napísal:

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, je možné ukončiť po 3 mesiacoch (respektívne 4,5m) adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa, keď je na to naozaj zrelý? Viem, že bola novela zákona, neviem to však presne nájsť- myslím ten povolený rozsah.
Dakujem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko