ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 948x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

Bartovicova napísal:

Dobry den,
absolvovala som pripravne atestacne vzdelavanie pre 1.atestaciu, zaverecnu pracu mi neuznali. Ja som vsak temu neprepracovala, zvolila som si uplne novu (bohuzial, bez konzultacie) a tu mi opat neuznali. Vo vyhlaske som si nasla, ze tym padom nemozem vzdelavanie ukoncit. Ako dalej postupovat, musim sa na pripravne vzdelavanie prihlasit znova?
Dakujem

Mária324 napísal:

Dobrý večer,
neviem či sa môžem na Vás obrátiť ohľadom vzdelávania a predatestáčnej práce. V roku 2012 som ukončila rozširujúce štúdium o pedagogickej spôsobilosti pre mentálne postihnutých žiakov a neboli mi priznané žiadné kredity. Veľmi pekné Vám ďakujem za informácie. Horváthová

Gabika napísal:

Dobrý deñ,v roku 1995 som získala titul Ing.na ekonomickej univerzite, v R.2013 som ukoncila DPS, icon ekonomicke predmety a mam 5 rokov suvislej ped.praxe. V akej platovej triede mam byť správne zaradená. Učím predmety vsetky odborne.v 10 alebo 11. V starej skole mi priznali po skonceni DPS 11, v novej 10…Ďakujem pekne za odpoveď
S pozdravom
Ing. Gabriela Kelešiová

Andrea Morovicova napísal:

Dobry den chcem sa opytat aky druh vzdelavania je DPS.Ci mame narok na studijne volno a kolko dni? A ci nam za taketo studium patri 60 kreditov ak splnam tri roky praxe? Dakujem.Morovicova

Ivan Olejár napísal:

VÝSMECH ISU, OZPŠaV i PEDAGÓGOM SR

14.4.2016
Moja reakcia na Sme.sk na programové vyhlásenie ohľadom platov pedagógov, za ktorou si plne stojím, no som dlhodobo práceneschopný a taK REAGUJEM LEN príspevkami… Iv Olejár-pedagóg
Tak takéto otvorené N A P Ľ U T I E DO T V Á R Í – skutočne všetkým aktívne činným pedagógom SR, s výnimkou parlamentných a vládnych kolaborantov so štátnou mocou v SR z našich radov, si nedovolili -ANI TYRANI KOMUNISTI !!!

Verím, že najväčšiu reformu školstva v dejinách SR, po všerajšku nepodporí skutočne nikto z kolegov – učiteľov regioškolstva! 6%, AJ TO IBA PRIEMERNÉ ZVÝŠENIE PLATOV v školstve – celá priemerka sa môže použiť na nepedagógov a začinajúcich pedagógov – ( a my starší, dostaneme symbolické percento, kolegovia, obrovský pozor!!!!) a ich relatívne slušné zvýšenie miezd, zaplatíme my – starší a najstarší. Neraz už tak totiž bolo, je i bude.! Varúj! Aj vládny návrh s tým počíta, preto tvrdí, že zvýšenie miezd o – v PRIEMERE = 6%. Tieto ťahy školských štátnych úradníkov v čele s ministrom, pán PLAVČAN – rozoštvávajúce a ostro znepriateľujúce rôzne vekové kategórie v tímoch pedagógov škôl a školských zariadení, do dôsledkov a veľmi dobre poznáme!!! Hodíte nám rozlične objemné kosti, my sa o nich poruveme, a vy nás zotročujete, pretože nie sme jednotní a schopní jednotných nátlakových akcií práve proti vám – starým chrenom, ktorí desaťročia presúšate kosti na ministerstve školstva, v inšpekcii, na MPC, vo VUDPaPe a iných organizáciách ministerstva! Vy si – LEN , rafinovane umne a sofistikovane meníte výnosné úradnícke posty (aj v poslednom prípade náhrady Draxlera-Plavčanom! Veď to každý uvažujúci pedagóg vie, (ako na šachovnici pri gardé!). Je zrejmé, že z takto zabetónovaného ministerstva i centrálnych školských inštitúcii môže zavanúť len pach direktív, príkazov, nariadení, metodických pokynov, vyhlášok a smradu zakonzervovaného hnijúceho a rozpadavajúceho sa školského systému. Ešte nám oznámte, že spoluautormi najväčšej reformy – sú znovu – bývalí spolupracovníci ŠtB – profesori Zelina a Turek, či mäkkýš Mikolaj  – a môžete rovno odstúpiť, pán minister. Auguiášov chliev školských úradníkov treba najprv poriadne od podlahy vyčistiť, nie 26 rokov pokútne preskupovať sily ako v šachovej partii. Myslím, školskí úradníci štátnej služby s nami pedagógmi verejnej služby.

Napr. nás pedagógov – už celých 13 rokov platovo diskriminovaných VOČI PRáVE ÚRADNíKOM štátnej správy. ČÍM? Nuž,súčasne už 13 rokov platnými dvomi ROZLIČNÝMI VÝSLUHOVÝMI AUTOMATMI. Úradníci=1% z tarify za každý rok úradníckej praxe do konca služby; Pedagógovia:1% prvých 16 rokov verejnej školskej služby; iba 0,5% v intervale 16–32 rokov praxe a nad 32 rokov praxe paradoxne, namiesto vernostného či definitívy – 0%, slovom NULA PERCENT, pán FICO (radi hovoríte o nulách, ktorou ste voči pedagógom aj vy osobne!!!! a darí sa vám ňou zostať už tretie vládne obdobie, čo je slovenský rekord a primát). To je DISKRIMINÁCIA  – DVOJNÁSOBNÁ – tak v porovnaní s vekovo mladšími kolegami, ako aj so školskými úradníkmi. Taký Čaplovič, ako úradník so 45 ročnou praxou v školstve má mesačne 45% -takmer polovicu zo základu platovej triedy, kým hociktorí z nás učiteľov regioškolstva môže mať desaťkrát lepšie výsledky v edukácii ako starý chren, no dostane v staršom veku, ani nie štvrtinu, presne maximálne 24% zo svojej základnej platovej triedy. Pýtame sa prečo? Veď do roku 2002/2003 sme mali identický automat za výsluhu rokov ako úradníci, vrátane FIca a spol. KTO sa odvážil ho nahradiť diskriminačným a z akých dôvodov? Vysvetlite to, kompetentní úradníci a poslanci NR SR???

Takže najväčšia reforma je už v zárodku ohrozená a dusená starými prístupmi školských úradníkov a neprajných vládnych činiteľov. Dúfam, pán kolaborant Ondek a odborárski bossovia, že sa vám konečne otvoria oči a protestmi i v krajnosti – časovo neobmedzeným štrajkom – ešte v školskom roku 2015/16(!), bez 100 dní pokoja vláde, dosiahneme predvolebné požiadavky z čias ešte druhej Ficovej vlády.
K zdeformovanému kreditnému systému, napriek vypichnutým zmenám kolegu Dudáša, sa vyjadrím osobitne. Budete veľmi prekvapený, pán Dudáš. Možno i všetci kolegovia…

RNDr.PaedDr.ThMgr. Ivan Olejár – slobodný občan, dávno prekuknuvší Fica a jeho politikárčenie v školstve, zvlášť REGIONÁLNOM i jeho početné manipulácie požehnané Kažimírom – majstrom neprajnosti voči pedagógom na Slovensku – číslo jeden!!!!

Renata napísal:

Dobrý deň,chcela by som si overiť informáciu,týkajúcu sa učiteliek MŠ.Je pravda,že ak učiteľka MŠ narodená v roku 1970 a mladšia nedosiahne v horizonte najbližších 5 rokov 1. atestačnú skúšku,alebo titul Bc.,bude preradená o triedu nižšie? Ďakujem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko