ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Stretnutie s expertom OECD

Stretnutie s expertom OECD

Stručná správa o stretnutí zástupcov Slovenskej komory učiteľov s expertkou OECD p. Claire Shewbridge k problematike evalvácie, ale nielen k nej.

Ako určite už viete, v utorok 31. januára tohto roku sa mali zástupcovia SKU stretnúť na našom ministerstve so zástupcom expertného tímu OECD ohľadom pripravovanej štúdie zameranej na hodnotenia a posudzovania rámca pre zlepšenie školských výsledkov (Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes). Zameriava sa na rôzne súčasti štruktúry evalvácie a hodnotenia, ktoré krajiny OECD používajú s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov. Patrí sem hodnotenie žiakov, ocenenie učiteľov, hodnotenie školy a celkový systém evalvácie.

Stretnutie sa uskutočnilo o 13.00 hod na 8. poschodí a za SKU sa ho zúčastnila naša prezidentka PaedDr. M. Barancová, krajské riaditeľky za Trnavský a Nitriansky kraj PaedDr. D. Kolevová a PaedDr. K. Vargová, výkonná manažérka za Nitriansky kraj Mgr. Miroslava Nosianová a ja. V budove nám oznámili, že máme trošku počkať a tak sme sme mohli sledovať prípravy pracovníkov televízie JOJ, ktorí pripravovali rozhovor s p. ministrom. Napadlo ma, či vedia o tom, že je tu i zástupca expertného tímu z OECD, ale to sme sa už presunuli na miesto rokovania. Privítali nás tam i zástupcovia NUCEMu a samozrejme p. Shewbridge so svojim tlmočníkom. Hneď od prvého momentu mi bola sympatická svojou bezprostrednosťou.

Hneď v úvode sa nás opýtala na našu organizáciu, kde naša p. prezidentka jej objasnila na akých základoch je postavená Komora, že ide o občianske združenie a nie štátom podporovanú inštitúciu so zákona. Hneď však na základe našej predchádzajúcej spoločnej diskusie ešte pred rokovaním vyjadrila postoje učiteľov k hodnoteniu a našu nespokojnosť so súčasným postavením slovenského učiteľa, čo p. Shewbridge zaujalo. Ak by som mal stručne zhrnúť, o čom sme ju v tej krátkosti času (z pôvodných 45 minút sme nemali ani 30, kvôli meškaniu našich hostiteľov) informovali, boli to najmä tieto 2 body:

1. Školská inšpekcia by nemala podľa nášho názoru vykonávať hospitácie v triedach. Nejde tu o to, že by sme my učitelia mali čosi skrývať, ale toto je jednoznačne povinnosť i zodpovednosť vedenia školy. Ja osobne rád uvítam na svojich hodinách ktorúkoľvek kolegyňu a potom si pri káve alebo čaji rád vypočujem jej pripomienky a návrhy, ale nerozumiem tomu, prečo mi má na hodine sedieť človek, ktorý si niečo zapisuje a ja nemám ani možnosť sa ani dozvedieť čo robím/nerobím správne.

2. Ak chce inšpekcia naozaj byť nápomocná učiteľom, tak nech vypracuje kvalitné anonymné dotazníky, kde môžu učitelia pokojne vyjadriť svoj názor na klímu školy, ktorú v prvom vytvára kvalitný vrcholový školský manažment.

Na záver stretnutia nás p. Shewbridge požiadala, že bude veľmi rada, ak naša organizácia bude komunikovať s celým tímom expertov OECD, ktorý má na jar prísť na Slovensko. Súhlasili sme a už teraz vás všetkých vyzývame, aby sme už teraz všetci spoločne začali spolupracovať na zbieraní podkladov, pretože aj toto je cesta ako môžeme reálne niečo meniť. Nechať zaznieť náš hlas tak, aby nás počuli i na medzinárodných fórach!Dátum pridaniaŠtvrtok, 02. Február, 2012 @17:14
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, ,
Komentované3x
Prečítané4 109x
Hodnotenie článku100% (5x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Dagmar napísal:

Myslím, že článok – mimochodom pekný – zdvihne náladu celému učiteľskému Slovensku. Už som oslovila pár kolegov o spoluprácu. Boli nadšení. Klobúk dolu pred našou prezidentkou. Je nielen odvážna, kreatívna, ale mňa si podmanila svojím vystupovaním. Tie vety boli jemné, vysoko profesionálne, odborne na výške a šľahali ako bič. Napokon aj výzor prítomných hovoril svoje. V jeden moment som skoro začala tlieskať.
Bol to veľký deň. Mali ste vidieť pokyvovanie hlavy pani Shewbridge. Jej sústredený pohľad. Veľmi dôležité, podotýkala, toto je veľmi hodnotné.
Môžem povedať len toľko, že som sa tešila z tých pár chvíľ ešte niekoľkokrát. Pri referovaní kolegyniam, pri spomienke.
Táto žena, resp. tieto dve ženy, nám môžu veľmi pomôcť.

Zuzana napísal:

Nechcem zas kaziť niekomu eufóriu, ale nemyslím si, že by nám OECD dokázalo pomôcť v niečom podstatnom pre nás. Je mi úplne jedno, či mi nejaký inšpektor sedí na hodine alebo nie a čo si zapisuje tým duplom. Nie je mi jedno, že za svoju prácu dostávam základnú tarifnú mzdu menšiu ako stredoškolsky vzdelaná sestrička, ktorá príde do nemocnice a ešte nevie poriadne ani kde má skrinku na šaty. Myslím, že to bolo treba tej pani z OECD povedať ako prvé a potom niečo riešiť ďalej.

Marika napísal:

Odpoveď pre Zuzana:
Vážená kolegynka, témou stretnutia bolo hodnotenie… ako sa píše v úvode správy.
Pri úskaliach hodnotenia učiteľov sme prioritne deklarovali nízke finančné a spoločenské ohodnotenie profesie učiteľa.
Naša eufória je opodstatnená, bez \„zbraní\“ sa snažíme vyjednávať, poukazovať na slabé články nášho školského systému a kultivovane navrhovať riešenia.
Ak vnímate seba ako učiteľa s väčším potenciálom dosiahnuť lepší úspech, veľmi radi uvítame vaše návrhy a pomoc.
Na ďaľšie stretnutie vás pozývam, aby ste mohli aktívne presadzovať svoje požiadavky.

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko