ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Oficiálny komentár ministerstva k novele zákona 317/2009

Oficiálny komentár ministerstva k novele zákona 317/2009

Od 1. 1. 2012 vstúpil do účinnosti zákon 390/2011, ktorý novelizuje zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pred niekoľkými mesiacmi som sa pokúsil zjednodušiť a zostručniť obsah tejto novely a zverejnil som jej najdôležitejšie body na zborovni. Odvtedy som sa však stretával s tým, že výklad zákona podávali samotní zamestnanci ministerstva školstva rôznymi spôsobmi a v mnohých prípadoch nekorešpondovali tieto ich interpretácie s tým, čo som tvrdil vo svojom príspevku ja. Išlo napr. o to, že podľa môjho výkladu mali získať 60 kreditov za rigoróznu skúšku všetci tí, ktorí ju vykonali hocikedy pred 31. 12. 2011 a nezískali za ňu 1. atestáciu. Interpretácia jedného zo zamestnancov ministerstva školstva však znela tak, že na kredity má nárok len ten, kto danú skúšku vykonal v termíne od 1. 11. 2009, čo som považoval za totálny nezmysel. Od dnešného dňa už môžem konečne spávať pokojnejšie, pretože ministerstvo školstva vydalo dokument, na základe ktorého môžem povedať, že som mal pravdu. Ide o komentár, ktorý vysvetľuje najviac diskutovaný §61a.

Vyklad paragrafu 61a 390/2011

Ide o dokument, ktorým sa budú riadiť všetky školy a je plný konkrétnych príkladov, aké by mohli pri aplikácii zákona nastať. Odporúčam všetkým, ktorí sa vďaka tejto novele dostali do problému, že im ich kredity nemali byť priznané, aby si tento dokument dôkladne preštudovali. Za najdôležitejší považujem odsek 10, pretože tento odsek narobil najviac problémov aj ľuďom na ministerstve školstva. Pre tých, ktorí sa cítia ukrivdení, je to veľmi dobrý argument na to, aby dokázali so svojou situáciou niečo urobiť. Som rád, že ministerstvo prostredníctvom krajských školských úradov takýto komentár poskytlo a vnieslo do sporných otázok konečne svetlo. Touto cestou sa chcem tiež ospravedlniť všetkým, ktorým som doteraz neodpovedal na ich otázky, pretože nesprávne interpretácie zamestnancov ministerstva školstva vo mne veľkým spôsobom nabúrali istotu, či mám vo svojich tvrdeniach pravdu. Dokonca som spolu s kolegom zo Slovenskej komory učiteľov začal pripravovať podanie na Ústavný súd SR, kde sme chceli požiadať o výklad problémového ods. 10 zákona 390/2011 Z. z. §61a. Vďaka novému komentáru je to už zbytočné. Dnes viem, že som v mnohých bodoch mal pravdu. Jediná vec, v ktorej som sám nemal jasno a ktorú som chápal nesprávne, boli kredity za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. U tohto štúdia som predpokladal, že bude tiež dôvodom na pridelenie 60 kreditov. Problematika rozširujúceho štúdia bola však v legislatíve natoľko komplikovane zadefinovaná a interpretovaná, že som sa sám nedokázal z tejto spleti chaosu vymotať. Tu som sa zjavne mýlil a za špeciálnu pedagogiku nebude možné získať 60 kreditov, pretože v dokumente, ktorý dnes dávam do pozornosti, sa píše: „Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je štúdium na splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve a s prihliadnutím na ustanovenie § 47 ods. 3 (predtým § 47 ods. 5) za toto štúdium nie je možné priznať kredity". Je mi ľúto, že toto štúdium nebude dôvodom na pridelenie kreditov a nepovažujem to za správne, ale dovolím si tvrdiť, že v tejto chvíli je to už jednoducho fakt, ktorý je podložený zákonom a neostáva nič iné, ako ho rešpektovať. Tu som presvedčený, že by súdne spory ani prípadne podanie na Ústavný súd, nedopadli priaznivo. Jediné, čo môže potešiť tých, ktorí absolvovali rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, nezískali za ňu 1. atestáciu a k 31. 12. 2011 mali minimálne 5 rokov praxe, je to, že môžu do 31. 12. 2012 požiadať o vykonanie 1. atestácie bez toho, aby bolo od nich vyžadované splnenie podmienky 60 kreditov. Sám to považujem za slabú náplasť pre tých, ktorí museli počas štúdia vynaložiť obrovské množstvo energie, peňazí a voľného času, aby špeciálnu pedagogiku absolvovali. Zároveň boli títo ľudia oklamaní dvakrát, pretože v novembri 2009 startili nárok na získanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky a v januári 2012 im za toto štúdium nie sú pridelené ani kredity. Aj keď to určite mnohých sklame, ale som presvedčený, že v súčasnej situácii sa s tým už nedá nič robiť. Ak by však niekto prišiel s nejakým rozumným a reálnym návrhom, som ochotný sa ním zaoberať. Ale mne už jednoducho nápady došli.

Nedá mi však v súvislosti s cirkusom okolo zákona 390/2011 nezamyslieť sa nad určitými nepochopiteľnými skutočnosťami, ktoré so sebou prinieslo jednanie kompetentných na ministerstve školstva. Prečo s niečím tak dôležitým, ako je výklad tak problematického, sporného a závažného zákona, prišli až viac ako mesiac po nadobudnutí účinnosti zákona??? Zároveň sa zamýšľam nad tým, či bolo nutné realizovať množstvo platených školení k tomuto zákonu, ktoré však boli aj vďaka prednášajúcim plné nedostatkov a nepresných interpretácií??? Možno by bolo dobré zamyslieť sa aj nad tým, či by si kompetentní nemali vstúpiť konečne do svedomia, začať používať zdravý sedliacky rozum, vymeniť tých, ktorí sa už viackrát neosvedčili, pripravovať zákony, ktoré budú jednoznačné a ľahko čitateľné a prípadné platené školenia robiť až vtedy, keď budú mať vo veciach sami jasno!!!

 

Mgr. Ivan Dudáš

viceprezident SKU

 

 Dátum pridaniaStreda, 08. Február, 2012 @21:57
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, , ,
Komentované12x
Prečítané15 062x
Hodnotenie článku93% (14x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 [2]

Peter napísal:

Dobrý deň,
som riaditeľom školy a zaujímalo by ma, odkedy mám vyplácať KP za získaných 60 kreditov za rozširujúce štúdium, ak učiteľka toto štúdium ukončila v r. 2002, ale doklad predložila až keď sa dozvedela o novele zákona v apríli 2012. Má jej byť vyplácaný KP od mája, alebo so spätnou platnosťou od platnosti zákona? Zamestnanec KŠU tvrdí, že automaticky má byť KP vyplatený od platnosti zákona bez toho, aby o neho požiadala. Obrátil som sa aj na ministerstvo školstva, ale nedostal som na e-mail žiadnu odpoveď a telefonicky sa tam nedá dovolať. Ďakujem za odpoveď.

Csákyová Anikó napísal:

Moje vzdelanie je:
učiteľka náboženskej výchovy I.a II.stupňa. Po viac ako 5 ročnej praxi v roku 2007 som získala ďalšiu aprobáciu: učiteľstvo pre I. stupňa ZŠ. Bola som zaradená ako učiteľka s prvou atestáciou s 11. platovou triedou.
V tomto roku robím vychovávateľku v ŠKD. Moja otázka je nasledovná: Do ktorej platovej triedy platím teraz? Či mám právo na zaradenie do 11. plat. triedy?
Ďakujem Vám za Vašu ochotu!

1 [2]

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko