ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Má slovenské školstvo šancu posunúť sa vpred?

Má slovenské školstvo šancu posunúť sa vpred?

27. jún 2012 bude patriť učiteľom. Odborníci z celej Európy sa stretnú, aby na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra identifikovali aktuálne vzdelávacie potreby žiakov i učiteľov a so zámerom skvalitniť vzdelávací proces navrhli efektívne riešenia.

Cieľom konferencie je poukázať na zmenu osobnosti dnešného žiaka v posledných rokoch v oblasti jeho záujmov, motivácie a potrieb učiť sa. Vďaka bohatej medzinárodnej účasti bude môcť každý účastník porovnať kvalitu vzdelávacieho prostredia v členských štátoch EÚ a v SR. Nezávislí analytici poukážu na procesné chyby a nedostatky v školskej legislatíve v kontexte reformy školstva a načrtnú možnosti ich riešenia.

Z programu vyberáme:
• Výsledky skúmania postojov českých škôl k fenoménu sociálnych sietí, jeho plusy a mínusy; Pedagogická fakulta UK Praha

• Generačná priepasť vo využívaní digitálnych technológií, čo dnešné deti chcú, čo ich baví a motivuje z pohľadu psychológa; Ústav experimentálnej psychológie SAV

• Zámery vlády v oblasti priameho vplyvu merania kvality škôl na ich financovanie; MŠVVaŠ SR

• Príklad fungujúceho a efektívneho systému kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov; Ministerstvo školstva Bulharskej republiky

Konferencia ponúka aj tri otvorené sekcie, do ktorých sa môžu záujemcovia hlásiť do 1. 6. 2012.

Záštitu nad konferenciou prebral rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusz Zasępa, PhD. a dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU. Odborným garantom konferencie je doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU, riaditeľ Ústavu matematiky, fyziky a informatiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.
Konferencia sa uskutoční 27. 6. 2012 v Bratislave, v hoteli GATE ONE****.

Viac informácií nájdete na www.skolskyportal.sk.Dátum pridaniaPondelok, 21. Máj, 2012 @16:53
Autoradmin
Kategórie
Nálepky
Komentované0x
Prečítané13 296x
Hodnotenie článku0% (0x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko