ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Stratégia učiteľov pri doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2012

Stratégia učiteľov pri doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2012

Doplnkové dôchodkové sporenie nikdy vo svojej pomerne dlhej histórii neoslňovalo svojich sporiteľov vysokými výnosmi. Finančná kríza po roku 2008 nízke výnosy ešte viac stiahla nadol, čím väčšina fondov vykázala stratu a svojim priaznivcom nadelila záporné zhodnotenie. Rok 2011 bol v tejto oblasti naozaj finančným prepadákom. Každý sporiteľ tzv. 3. piliera mohol vo výpise zo svojho účtu zistiť, že namiesto výnosov, má v skutočnosti stratu. Dôvodom pretrvávajúceho negatívneho zhodnocovania v roku 2011 boli viaceré skutočnosti. Mnohé fondy mali zaúčtované vo svojom majetku nekvalitné aktíva v podobe gréckych štátnych dlhopisov, alebo iných cenných papierov, ktorých výnosy boli buď nízke alebo záporné. Okrem toho si správcovia vo fondoch účtujú zo spravovaných peňazí veľmi vysoké poplatky, z ktorých niektoré nie sú ani presne definované zákonom. (ostatné poplatky apod., poplatky tretím osobám za realizáciu obchodov s cennými papiermi a pod...) Nastavenie parametrov dobrovoľných dôchodkových schém umožňuje správcom kapitálu odpočítavať z peňazí sporiteľov poplatky vyššie ako predstavuje zhodnotenie úspor. Jedinou garanciou sa tak paradoxne stáva iba výška poplatkov, ktoré odchádzajú na vrub majiteľom dôchodkových úspor. Dôchodkové sporenie preto nie je alternatívou klasického sporenia v bankách ,lebo tam klient zväčša nepodstupuje riziko, že o časť vložených peňazí môže prísť.

Aké rady preto odporúčam pracovníkom v školstve, ktorí si sporia v 3. pilieri?

  • Pokiaľ bola zmluva o doplnkom dôchodkovom sporení uzavretá pred rokom 2006 a sporiteľ dosiahol vek 50 rokov, odporúčam zmluvu vypovedať a nechať si vyplatiť nasporenú čiastku prevodom na účet v banke. V prípade väčšej nasporenej sumy (obvykle nad 2000 eur) je možné dohodnúť postupnú výplatu časovo ohraničenej renty, najčastejšie na 3 až 5 rokov.
  • Pokračovanie v sporení a nárok na príspevky zamestnávateľa je možno v novej zmluve o DDS, kde je potrebné sporiť minimálne 3,32 € mesačne po dobu 10 rokov. Nárok na výplatu bez pokuty (tzv. jednorazové vyrovnanie) je možné až po dosiahnutí veku sporiteľa 55 rokov.
  • Sporitelia vo veku nižšom ako 50 rokov by mali zotrvať v pôvodnom zmluvnom vzťahu s príslušnou DDS, pretože v prípade vypovedania zmluvy by zaplatili pokutu vo výške 20 % nasporených peňazí. Každopádne sa im však oplatí znížiť svoje príspevky odvádzané z výplaty na minimum(napr. 5 eur). Pokiaľ však zamestnávateľ podmieňuje poukazovanie svojich príspevkov tým, že zamestnancovi prispeje iba vo výške platby zamestnanca, treba zmeniť predmetné podmienky kolektívnou zmluvou. Zamestnávateľ by nemal nútiť svojich zamestnancov, aby si sporili viac ako predpisuje litera zákona. Minimálny príspevok zamestnanca je určený na 3,32 €.
  • Vysoké príspevky zamestnancov nie sú garanciou dobrých dôchodkov v starobe, preto treba zvážiť alternatívne možnosti sporenia na dôchodok podľa vlastného rozhodnutia. K tomu môžu dobre poslúžiť internetové portály www.totalmoney.sk alebo portál www.financnahitparada.sk, kde je široký výber možností aké banky ponúkajú na sporiacich účtoch a termínovaných vkladoch. Vedenie týchto účtov je na rozdiel od „finančných expertov“ z doplnkových dôchodkových spoločností úplne bezplatné.
  • Pokiaľ dôjde k opätovnému daňovému zvýhodneniu príspevkov obnovením odpočítavania zaplatených príspevkov zamestnanca z daňového základu, môže sa odporúčaná stratégia zmeniť a do úvahy pripadá aj zvýšenie príspevkov na DDS alebo rozloženie rizík medzi fondy s rôznou stratégiou investovania.

doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.Dátum pridaniaŠtvrtok, 07. Jún, 2012 @08:53
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, , ,
Komentované0x
Prečítané4 513x
Hodnotenie článku75% (2x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko