ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Hromadná pripomienka k novele zákona 317/2009 Z.z. (o pedagogických a odborných zamestnancoch)

Hromadná pripomienka k novele zákona 317/2009 Z.z. (o pedagogických a odborných zamestnancoch)

Podporte ďalšiu hromadnú pripomienku Slovenskej komory učiteľov (SKU) k novele zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ministerstvo chce učiteľom zabrániť v získavaní kreditov cez overovanie kompetencií a učitelia tak budú musieť vysedávať aj na vzdelávaniach, ktoré im nič nové neprinesú, pretože učivo z daného vzdelávania už budú ovládať. Ministerstvo má s týmto zákonom očividne veľmi naponáhlo, keďže ho umožnilo pripomienkovať len do 24. 6. 2013. Zákon má začať platiť už 1. októbra 2013. Preto žiadam všetkých o čo najrýchlejšiu podporu. Potrebujeme 500 podporovateľov, aby sa pripomienkou ministerstvo muselo zaoberať. Klik na link - znenie samotnej pripomienky... Ďakujeme za podporu!

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6279&mrEID=313471

 

 

Ak by mal niekto čas a chuť prečítať si celé zdôvodnenie našej pripomienky, ponúkam ho v plnom znení:

Slovenská komora učiteľov žiada nielen zachovanie možnosti, podľa ktorej môžu pedagogickí a odborní zamestnanci požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom svojej pedagogickej činnosti, odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním, ale zároveň žiada aj o rozšírenie tejto možnosti pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov bez ohľadu na počet odpracovaných rokov. Zrušením tohto bodu v podobe, v akej to predkladajú navrhovatelia, dôjde k zbytočnému zaťažovaniu učiteľov, pretože budú nútení absolvovať viacdňové vzdelávania, ktoré by mohli absolvovať len preskúšaním, nakoľko problematiku už dávno ovládajú. Napr. učiteľ, ktorý ovláda prácu s balíkom MS Office, bude musieť absolvovať 5-dňové vzdelávanie zamerané na MS Office napriek tomu, že túto problematiku má zvládnutú. Kvôli tomu bude spomínaných 5 dní chýbať vo svojom zamestnaní. Ak by mu bolo umožnené overenie profesijných kompetencií, chýbal by v práci len 1 deň. Touto zmenou zákona navrhovatelia priamo prispievajú k znižovaniu kvality vyučovacieho procesu a k zbytočnému a nadmernému zaťažovaniu pedagogických a odborných zamestnancov. V dôvodovej správe navrhovateľov sa okrem iného píše: „Veľké percento poskytovateľov realizuje akreditované programy kontinuálneho vzdelávania ako zdroj finančného obohatenia, často bez fyzicky realizovaného overenia kompetencií pred skúšobnou komisiou, ale len ako výmenu finančnej čiastky za vydanie osvedčenia." Ak sa na tomto spôsobe získavania kreditov obohacujú poskytovatelia, je nepochopiteľné, prečo chcú navrhovatelia trestať učiteľov a nie poskytovateľov. Za to, že títo nezodpovední poskytovatelia získali právo poskytovať programy kontinuálneho vzdelávania, je zodpovedné ministerstvo cez akreditačnú komisiu, ktorá im vydala licenciu. Za to, že poskytovatelia nedodržiavajú pravidlá a „kupčia" s osvedčeniami, je zodpovedné ministerstvo, ktoré dostatočne nepostihuje a nekontroluje ich činnosť. Predložený návrh však nezaručí to, aby sa nezodpovední poskytovatelia začali správať zodpovedne. Tento návrh bude mať len ten účinok, že sťaží učiteľom prístup ku kreditom, preto navrhujeme ponechať §35 od. 6 a upraviť ho.Dátum pridaniaUtorok, 18. Jún, 2013 @05:39
AutorIvan Dudáš
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané3 501x
Hodnotenie článku100% (3x)

Podobné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko