ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Podporný list SKU pre A. Chlupikovú

Podporný list SKU pre A. Chlupikovú

Slovenská komora učiteľov sa pripája k otvorenému listu zamestnancov Základnej školy na Pribinovej ul. 9 v Novákoch, ktorým vyjadruje jej riaditeľke PaedDr. Anne Chlupíkovej plnú podporu. P. Anna Chlupíková sa podieľa nielen na riadení školy, ale ako aktívna členka SKU vďaka svojim skúsenostiam a odbornosti nemalou mierou prispieva k hľadaniu riešení v slovenskom školstve. 


PaedDr. Anna Chlupíková sa angažuje vo výkonnom manažmente za Trenčiansky kraj, svojimi odbornými návrhmi sa významne podieľa na skvalitňovaní systému výchovnovzdelávacieho procesu a jeho humanistickým princípom, je aktívna vo vzťahu k podnetom a pripomienkam k zákonom, vyhláškam a k iným nariadeniam predkladaných MŠVVaŠ SR.

Ako predstavitelia učiteľskej obce sme znepokojení problémovou situáciou, v ktorej zamestnanci - učitelia sú nútení verejne deklarovať podporu svojej riaditeľke. Sme presvedčení, že v súčasnosti je učiteľská profesia jedna z najťažších, práca učiteľov vykazuje významné faktory stresu a záťažových situácií so žiakmi a rodičmi. Nezhody so zriaďovateľom neprispievajú k stabilizácii napätia a k vytvoreniu pokojného pracovného prostredia, ktoré je nevyhnutným determinantom úspešného výkonu učiteľského povolania.

Veríme, že nám spoločne ide o to najvzácnejšie. O budúcnosť detí a vytvorenie bezpečného a tvorivého školského prostredia.

Za SKU podpísaní:


PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU

Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident pre manažment a komunikáciu

Mgr. Ivan Dudáš, výkonný riaditeľ pre Košický kraj

Mgr. Ibolya Straussová, výkonný manažment

Mgr. Vladimír Crmoman- výkonný riaditeľ pre Bratislavský kraj

PhDr. Ján Papuga, PhD, výkonný manažment

RNDr. Soňa Puterková, výkonný manažment

Mgr. Lucia Porubčanská, výkonný riaditeľ pre Žilinský kraj

Mgr. Mária Peťová, výkonný manažment

PaedDr. Dagmar Kolevová, výkonný riaditeľ pre Trnavský kraj

PaedDr. Katarína Vargová, výkonný riaditeľ pre Nitriansky kraj

PaedDr. Jana Brigantová , výkonný riaditeľ pre Trenčiansky kraj

RNDr.Jana Kontúrová, výkonný manažment

Mgr. Daniela Brašeňová , výkonný riaditeľ pre Banskobystrický kraj

PaedDr. Danka Jarabová, výkonný manažment

 

 Dátum pridaniaPondelok, 27. Január, 2014 @19:02
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované2x
Prečítané4 667x
Hodnotenie článku100% (15x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Dávid Králik napísal:

Drz sa, Anka!

Zvedavec. napísal:

O čo v tejto kauze, t.j. primátor Novák versus Chlupíková, vlastne ide? Viem, že ide o peniaze.
Pravdu môže mať aj jeden aj druhý, ale môžu ju mať obaja. Alebo ani jeden z nich. Ja to neviem, preto sa pýtam.

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko