ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Výzva k pripomienkovaniu ŠVP pre gymnáziá a OGY

Výzva k pripomienkovaniu ŠVP pre gymnáziá a OGY

POZOR ZMENA!!! 

Pripomienky môžete ešte zasielať až do 4.12.2014 už aj k nárhom ŠVP pre osemročné gymnázia.

Vážení členovia Slovenskej komory učiteľov,
na základe spoločnej výzvy Slovenskej komory učiteľov, Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska a následného rokovania na ministerstve školstva sme získali od riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu V. Kratochvíla na pripomienkovanie inovovaný štátny vzdelávací program pre gymnáziá.
Prosíme Vás o zapojenie sa do pripomienkovania, aby vznikol čo najkvalitnejší materiál.
Keďže nás riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu V. Kratochvíl prosí o zaslanie pripomienok do 18. novembra 2014, žiadame Vás, aby ste nám svoje pripomienky doručili na mail komoraucitelov@gmail.com najneskôr do 15. novembra 2014 z dôvodu časové priestoru na spracovanie všetkých pripomienok.
Prosíme Vás zároveň, aby ste do predmetu mailovej správy uviedli „pripomienkovanie" a príslušný predmet.

Dokumenty sú v prílušných priečinkoch na Goge Disku SKU:

ŠVP - Gymnáziá - Všeobecná časť

ŠVP - Gymnáziá - Vyučovacie jazyky

ŠVP - Gymnáziá - Cudzie jazyky

ŠVP - Gymnáziá - Cudzie jazyky II. časť

ŠVP - Gymnáziá - Predmety s humanitným zameraním

ŠVP - Gymnazia - Predmety s prírodovedným zameraním

 

Nové

ŠVP Osemročné gymnáziaDátum pridaniaNedeľa, 09. November, 2014 @09:13
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované2x
Prečítané35 700x
Hodnotenie článku0% (0x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Mária Filová napísal:

Dobrý deň,
chcem sa len vyjadriť ku katastrofálnemu stavu následnosti učiva fyziky v prime až kvarte. Absolútne sa potrela logika predmetu. Umelo vytvorené zmeny sú násilné a na úrovni učme deti integrály a až potom malú násobilku. Je to hanba, že sa pod niečo takéto podpísali ľudia, ktorí by mali mať v prvom rade záujem učiť tento predmet kvalitne, s logikou, ktorá nesúvisí so spoločenským zriadením, vládou, politikou ale sa riadi prírodnými zákonmi. A je mi veľmi ľúto, že učitelia nie sú schopní sa proti tomu postaviť. Iba kdesi hromžia po kabinetoch a celá generácia detí si odnesie fakt, že sme ich učili len intuitívne. Chcem vidieť lekára záchranára, ktorý by riešil stav pacienta len intuitívne.
Nakoniec mi vychádza, že musím ľutovať moje vnúčatá a dúfať v to, že budú mať šťastie na odvážnych učiteľov, ktorí ich budú učiť múdrosti a nie nezmyslom.

S pozdravom Filová Mária

Božena Horňáková napísal:

\"Výkony žiakov sú prevažne zamerané na experimentálne spôsobilosti v oblasti prírodných vied. Takto orientovaný vzdelávací

vyžaduje aktívnu účasť žiaka na získavaní vlastných poznatkov, čo podmieňuje výber špecifických metód a foriem práce vo výučbe.

Osvedčenou stratégiou je empirický model poznávania, ktorého súčasťou sú bádateľsky orientované aktivity.\" – vybrané z ŠVP-fyzika. Jednoducho nesplniteľné! Príčina? Nedostatok vyučovacích hodín; triedy sa nedelia na skupiny na každej vyučovacej hodine fyziky (pôvodný zámer bol taký!); nedostatok vhodných učebných pomôcok a o nezáujme žiakov ani nehovorím…
PS:…S obsahom komentára pani Márie Filovej sa úplne stotožňujem!

S pozdravom Božena Horňáková

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko