ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Správa z 2. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Správa z 2. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže  v regionálnom školstve

Dňa 23. 4. 2015 sa z iniciatívy MŠVVaŠ uskutočnilo už druhé stretnutie pracovnej skupiny riaditeľov a učiteľov regionálneho školstva k problematike znižovania administratívnej záťaže. SKU zastupovali Jana Kontúrová a Soňa Puterková. Rokovanie viedli p. Šiškovič a p. Rehúš z Inštitútu vzdelávacej politiky, za ministerstvo sa ho zúčastnil ešte p. Mederly. Úlohou pracovnej skupiny je pripraviť vlastný návrh na odstránenie duplicít, redukciu nadbytočnej dokumentácie alebo jej zjednodušenie a tiež označiť materiály, ktoré sú potrebné v procese fungovania škôl.

Druhé rokovanie bolo opäť efektívne, je zjavná snaha všetkých zúčastnených dosiahnuť čo najviac zmien v čo najkratšom čase. Preto za prvoradý a uskutočniteľný krok považujú zrovnoprávnenie, v možných prípadoch aj uprednostnenie elektronického vedenia dokumentácie, predovšetkým triednej knihy, triednych katalógov, katalógových listov, osobných spisov žiakov a ďalších.
K viacerým dokumentom padla pripomienka neurčovať presné vzory, len vymenovať, čo všetko majú obsahovať.
Vzhľadom na zložitosť procesov, spojených s administráciou kultúrnych a vzdelávacích poukazov, členovia skupiny navrhli zrušiť tieto procesy so súčasným presunom financií priamo školám.
Skupina navrhla maximálne zjednodušenie dokumentácie k adaptačnému vzdelávaniu a tiež navrhla zrušenie tém, ktoré považuje v adaptačnom vzdelávaní za zbytočne zaťažujúce (registratúrny poriadok, pracovný poriadok, BOZP, zákony, individuálne plány....).

Ukázala sa potreba v zákonoch presne určiť, pre aký typ školy a školského zariadenia je ktorá dokumentácia potrebná, pretože súčasný stav je taký, že mnohé školy vedú zbytočne dokumentáciu, ktorá nie je im určená.

Ďalšie návrhy (aj od SKU) boli tieto:
- zrušenie dokumentácie súvisiacej s riadením - Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení, Prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti, Ročný plán kontrolnej činnosti, Rozvrh dozorov, Vnútorný predpis stanovujúci štruktúru kariérových pozícií v škole, Hodnotenie pedagogických zamestnancov (hodnotenie, sebahodnotenie, dotazníky)
- zjednodušenie dokumentácii lyžiarských kurzov a škôl v prírode (z 10 dokumentov na 1)
- zjednodušenie organizačného poriadku - len organizačná schéma
- pracovný poriadok, školský poriadok - požadovaný vzor zverejní ministerstvo

Ďakujeme všetkým z Vás za podporu a pomoc i za Vaše pripomienky. O priebehu ďalšieho stretnutia Vás budeme informovať.

 Dátum pridaniaPondelok, 27. Apríl, 2015 @05:22
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované1x
Prečítané2 182x
Hodnotenie článku100% (3x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Andrej napísal:

Pre lepšiu orientáciu bolo vhodné v článku na konci vymenovať, ktoré dokumenty už škola nie je povinná vypracúvať, keďže toto je ďalší návrh…

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko