ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Správa z 3. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Správa z 3. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Dňa 4. mája 2015 sa konalo už tretie zasadnutie pracovnej skupiny k znižovaniu administratívnej záťaže s účasťou SKU. Stretnutie opäť viedol p. Šiškovič, riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky. Stretnutia sa zúčastnil aj minister školstva p. Draxler, ktorý si vypočul naše pripomienky, zaujímal sa o to, akú časť dokumentácie sme doteraz označili ako nadbytočnú a výrazne nás podporil v našej debyrokratizačnej práci. Rokovanie v pracovnej skupine bolo opäť efektívne, vecné, so vzájomným názorovým rešpektom.

1) Prerokovávala sa dokumentácia integrovaných žiakov. Ukázalo sa, že niektoré postupy a tlačivá sú nezrozumiteľné aj pre ľudí z ministerstva. Napríklad zložité rozdelenie integrovaných - s úpravou UO aj bez úpravy, len so švvp - ale neintegrovani, integrovani z predmetov, ale aj bez udania predmetov.... Navrhli sme podstatné zostručnenie niekoľkostranového tlačiva Návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, v ktorom sa viacnásobne opakujú údaje. Navrhli sme zrušiť jeho priebežnú aktualizáciu, ako je to požadované doteraz. Mali by sa k nemu len prikladať aktuálne správy z poradenských zariadení.
2)
Rozhodnutia riaditeľa. Návrh - uvažovať o postavení niektorých rozhodnutí mimo správne konanie. Potreba predlohy - právne odobrenej, pretože rozhodnutia kontrolujú aj z kraja, aj inšpekcia, aj prokurátor. Každému ide o niečo iné. Niektoré rozhodnutia by mohli byť vydávané na obdobie dlhšie ako 1 školský rok (napr. oslobodenie od 2. cudzieho jazyka, povolenie štúdia v zahraničí...)
3)
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - nemá opodstatnenie, navrhli sme zrušiť tlačivo. 
4)
Vysvedčenia. Bolo navrhnuté zrušiť všetky dodatky k záverečným vysvedčeniam a vydávať ich len na požiadanie.
5)
Hospodárenie školy. Správu o hospodárení uvádzať len raz - nie aj v záverečnej správe. Kritizovali sme nové rozdelenie účtovania v ZŠ na 1. a 2. stupeň - nemá zmysel a komplikuje. Bolo vysvetlené, že ide o potrebu štatistického vykazovania v rámci EÚ. Návrh - rokovať o zrušení s kompetentnými a do štatistík rozdeľovať až na úrovni štátu.

Ide o návrhy pracovnej skupiny, ktoré budú ďalej prenesené ku kompetentným. Na budúcom stretnutí 1.6. sa bude rokovať o dokumentácii pedagogickej rady, predmetových komisií, rady školy, inšpekcie a kontrolných orgánov, ďalej - informovaný súhlas, externé testovanie, štatistické vykazovanie (výkaz o knižniciach sa spomenul ako prvý už pri odsúhlasení programu).

Očakávame vaše dobré pripomienky a návrhy.

Jana Kontúrová, Soňa PuterkováDátum pridaniaPiatok, 15. Máj, 2015 @17:16
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané1 946x
Hodnotenie článku100% (2x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko