ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Stanovisko k vyhláseniam o politizácii SKU

Stanovisko k vyhláseniam o politizácii SKU

Po dlhých rokoch stagnácie počas všetkých slovenských vlád sa školstvo ocitlo v „krízovom režime“, ktorý zasahuje to najdôležitejšie pre budúcnosť rozvoja krajiny – vzdelanie ako celospoločenskú hodnota.

SKU vytrvalo obhajuje záujmy pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a upozorňuje na všetky neriešené problémy, čo bolo aj cieľom výzvy vláde SR. SKU je odbornou platformou učiteľov, chceme si zachovať status profesionality, preto neorganizujeme štrajky, ale podporujeme kampane a iniciatívy, smerujúce k dôstojnejšiemu postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov.

Protesty sú vo vyspelých demokraciách základným ľudským právom a zároveň častým prostriedkom na presadenie svojich požiadaviek. Sú signálom, že určitá skupina ľudí vyčerpala všetky ostatné nástroje. Aj učitelia sa ocitli v kritickej situácii, na ktorú sa od roku 1989 snažili upozorňovať v kontexte budovania našej krajiny a opatrne žiadali o navýšenie financií do školstva a na mzdy na úroveň vyspelých európskych krajín.

Učiteľ ako profesionál nepodporuje násilie, agresivitu, učí prosociálnemu a asertívnemu správaniu. Je potrebné povedať, že učitelia boli k štrajku v roku 2012, vyhlásenému OZ PŠaV, a momentálne aj k avizovanému štrajku Iniciatívou slovenských učiteľov nepriamo donútení. Naše rozhodnutie zaujať postoj ku štrajkom vzniklo ako dôsledok zvyšovania náročnosti pracovných úloh nielen z hľadiska moderných technológií, jazykovej gramotnosti, ale i z celkovej zložitosti ekonomických, finančných, edukačných, výchovných, psychologických a socializačných situácií v školskom prostredí, ale i z dôvodu nepriaznivého rozpočtu pre kapitolu školstva a dlhotrvajúceho veľmi nízkeho spoločensko-ekonomického statusu učiteľa.

Odmietame vyhlásenia o politizácii SKU. Počas piatich rokov existencie SKU svojimi pripomienkami, stanoviskami, rokovaniami s ministerstvom a aktívnou účasťou v rôznych pracovných skupinách SKU vysielala odborné signály v mene učiteľov bez nároku na honorár v dobrej viere posúvať problémy školstva do roviny efektivity. Za krátke obdobie našej existencie a podľa individuálnych možností /všetci členovia sú dobrovoľníci, majú svoje zamestnania/ máme za sebou petície, pripomienkovanie zákonov a štátnych vzdelávacích programov, stanoviská, vyjednávania, osobné stretnutia s ministrami, poukazovanie na krízové a dlhodobé problémy, ktoré trápia učiteľov.

Konštatujeme, že napr. logickou argumentáciou a spoločným konsenzom s exministrom a súčasným predsedom parlamentu p. Pellegrinim sa vytvorili systematizované miesta asistentov učiteľov pre deti so ŠVVP. S terajším ministrom p. Draxlerom sme dospeli k dohode zriadiť úrad na právnu ochranu učiteľov, tzv. ombudsmana. Podporili sme petíciu za zjednotenie školstva vyhláseného OZ PŠaV, participovali sme na výzve OZ PŠaV vláde SR v roku 2013 navýšiť financie do školstva. Je faktom, že platy učiteľov sa navyšovali o 5 % niekoľkokrát, štvrtýkrát o 4 %, ale v celkovom náraste odvodenom z veľmi nízkych tarifných platov učiteľov je to zanedbateľné zvýšenie, ktoré nezodpovedá výzve vláde OZ PŠaV z roku 2013, ktorú podpísalo niekoľko stavovských organizácií v spolupráci s OZ PŠaV.

Našou základnou povinnosťou je oboznamovať verejnosť a vládu s aktuálnou situáciou a problémami v školstve. Výzva vláde SR je apel na odstránenie výrazných a dlhodobých sociálno -- ekonomických nerovností v školstve. Budeme sa zapájať do kampaní, podporovať našich kolegov s cieľom získať podporu čo najširšej odbornej a laickej verejnosti.

Sme pripravení pokračovať v konštruktívnej partnerskej komunikácii a spolupráci.

 

Správna rada SKUDátum pridaniaNedeľa, 17. Január, 2016 @23:57
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané26 507x
Hodnotenie článku0% (0x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko