ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Zrod profesijnej organizácie

Zrod profesijnej organizácie

Latinské problema znamenalo niečo, čo sa druhému predhadzuje, aby sa toho ujal. Ťažko povedať, kde je problém. Či slovenskí učitelia slabo predhadzujú svoje problémy, alebo kompetentní majú pred sebou silný štít, ktorý ich dostatočne chráni pred hlasmi učiteľov. Čo je, mimochodom, druhý význam slova problema.

 

Školstvo má množstvo rôznych problémov,  nejednoznačnosť a konfliktnosť učiteľskej profesie, ohrozená prirodzená autorita učiteľa,  nárast a komplikované riešenie sociálnopatologických javov,  teacher stres - výrazný determinant ovlyvňujúci  psychické a fyzické zdravie učiteľov, absencia kooperujúcej komunikácie medzi učiteľom a rodičom, problémy v dosahovaní minimálnych výchovných štandardov a hodnôt, neadekvátne očakávania od rodičov a laickej verejnosti, zvýšený výskyt šikanovania , fyzických a psychických útokov nielen medzi žiakmi a študentmi, ale aj neprimerané slovné a fyzické útoky na učiteľov. Je dlhodobo finančne podhodnotené  a z toho vyplývajú ďalšie problémy, napríklad učitelia sú demotivovaní. Celkovo v spoločnosti sa netešia takému postaveniu, aké učiteľskej profesii právom patrí. Myslím si, že dozrela doba, kedy by učitelia mali mať oveľa vyšší status než aký v súčasnosti majú.

Každá vláda garantovala prioritu školstva, prioritu vzdelania a dnes vieme, že školstvu sme veľa dlžní.

Moje osobné odhodlanie a vnútorná zapálenosť pre túto profesiu vyústili k iniciatíve a založeniu profesijnej organizácie učiteľov,  ktorá bude chrániť ich práva a obhajovať významnosť učiteľskej profesie, ako zjednocujúcu organizáciu  a  uplatňujúcu oprávnené záujmy svojich členov pri tvorbe školskej politiky.

Aj my sa chceme stať partnermi prvej dôležitosti pri kooperovaní potrieb učiteľov a záujmov spoločnosti.“ To je moja osobná výzva status učiteľa nového milénia posunúť a posilniť v prospech jeho spoločenskej významnosti a dôležitosti silného ideálu služby spoločnosti.“

PaedDr. Mária Barancová

  

 Dátum pridaniaNedeľa, 08. August, 2010 @16:58
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované0x
Prečítané5 813x
Hodnotenie článku100% (1x)

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko