ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyjadrenie SKU k predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona č. 597/2003 Z. z.

Vyjadrenie SKU k predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona č. 597/2003 Z. z.

SKU podporuje také zmeny zákona o financovaní, ktoré vedú k prehľadnejšiemu, jednoduchšiemu a spravodlivejšiemu spôsobu rozdeľovania finančných prostriedkov.

Zo základných cieľov a téz v predbežnej informácii vyplýva snaha o doplnenie koeficientu zohľadňujúceho dĺžku praxe pedagogických zamestnancov, rozšírenie podmienok pre dopravné žiakov (zohľadnenie ich vyučovacieho jazyka), odstránenie veľkostného koeficienta na 2. stupni základných škôl, zníženie administratívnej záťaže so spracovaním nenormatívnych výdavkov (napr. pri záujmovom vzdelávaní stačí nahlásiť počet prijatých poukazov miesto celej agendy). S navrhovanými zámermi a myšlienkami SKU súhlasí. Pokiaľ však nie sú známe presné formulácie navrhovaných legislatívnych zmien, nemôžeme zaujať presnejšie stanovisko. Pripomíname však, že pokiaľ nedôjde k podstatnému zvýšeniu normatívov, pôjde len o kozmetické úpravy a nie o riešenie dlhodobo podfinancovaného školstva. Keďže je avizovaná novela zákona o financovaní, dovoľujeme si navrhnúť aj ďalšie oveľa podstatnejšie zmeny, ktoré nebudú riešiť len presun financií v rámci položiek, ale ich celkové navýšenie. SKU tieto návrhy zaslala ministerstvu v apríli 2016 v rámci pripomienkovania PVV a sú zverejnené aj webe SKU:

http://komoraucitelov.org/clanok-282-poziadavky-sku-do-programoveho-vyhlasenia-vlady-sr-v-oblasti-regionalneho-skolstva.html.   

Návrh zákona:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/174  Dátum pridaniaStreda, 02. November, 2016 @17:19
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané36 474x
Hodnotenie článku80% (5x)

Podobné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko