ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Náčrt výskumu "Názory učiteľov na Testovanie 9"

Náčrt výskumu "Názory učiteľov na Testovanie 9"

Zdôvodnenie

Testovanie 9 opätovne aj v tomto roku vyvolalo polemiku medzi učiteľmi i v širšej verejnosti ohľadom zmyslu a vhodnosti tohto druhu testovania. Hoci impulzom pre vznik polemiky bývajú konkrétne problémy či pochybenia, názory učiteľov často poukazujú na širšie problémy spojené s koncipovaním testov a ich úlohou vo vzdelávacom procese, vo vzťahu k prijímacím pohovorom na stredné školy alebo ich náročnosťou. Výsledkom je opakované spochybňovanie opodstatnenosti a vážnosti Testovania 9. Považujeme preto za dôležité uskutočniť výskum, ktorý poskytne systematický prehľad o názoroch učiteľov na Testovanie 9, pričom nebude plniť len úlohu „nástroja vypočutia“ učiteľov, ale poskytne aj určité podklady pre prípadné prehodnotenie koncepcie Testovania 9.

Z tohto dôvodu sa SKU rozhodla konštruktívne pristupovať k vzniknutým odborným problémom a iniciovala sociologický výskum o názoroch učiteľov na Testovanie 9.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Suríková, Sociologický ústav SAV - maria.surikova(a)gmail.com

Spoluriešitelia:

Koordinátori:

Cieľ výskumu:

Našim cieľom bude zistiť názory učiteľov základných škôl na Testovanie 9 v troch problémových okruhoch, ktoré vystupujú ako podstatné z predbežnej analýzy reakcií učiteľov na Testovanie 9:

  1. úloha Testovania 9 vo vzťahu k prijatiu žiakov na stredné školy,
  2. vzťah Testovania 9 k vyučovaciemu procesu a schopnostiam žiakov,
  3. Testovanie 9 ako súčasť učiteľskej role s dopadom na status učiteľa.

Procedúra:

Zber údajov prebehne prostredníctvom dotazníkov v polovici júna 2011. Prostredníctvom e-mailov bude rozoslaných 400 dotazníkov učiteľom tých predmetov, ktorých sa Testovanie 9 týka. Učitelia budú vybratí podľa kódov zo súhrnného zoznamu učiteľov pomocou náhodného výberu, aby bola zachovaná požiadavka reprezentatívnosti výskumu. Dotazníky budú anonymné a akékoľvek údaje z nich budú použité výlučne na štatistické spracovanie výskumu.

Zodpovednou riešiteľkou výskumu je PhDr. Mária Suríková (Sociologický ústav SAV v Bratislave), ktorá bude zabezpečovať aj distribúciu a zber dotazníkov cez e-mailovú adresu maria.surikova(a)gmail.com (v prípade poruchy tohto e-mailového konta zasielať na iné vyššie uvedené adresy).

Učiteľov, ktorí budú oslovení ako respondenti prosíme, aby vyplnili dotazníky svedomito a úplne, podľa pokynov v dotazníku. Neúplne alebo klamne vyplnené dotazníky skreslia výsledky výskumu, prípadne celkom znemožnia jeho vyhodnotenie. Sprístupnenie výskumnej správy z výskumu predpokladáme ku koncu kalendárneho roku 2011.

Dúfame, že názory slovenských učiteľov posunú Testovanie 9 ku kvalitatívnejším zmenám pri jeho tvorbe a realizácii a nadstavia Testovanie 5 tak, aby obidva hodnotiace nástroje boli aj informatívnym zdrojom pre vnútornú evalváciu škôl a autoevalváciu samotných skúšaných žiakov.

Ďakujeme za vašu ochotu zapojiť sa do projektu a zároveň prispieť k posunu slovenských škôl.

V Bratislave 9.5.2011            PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKUDátum pridaniaPondelok, 09. Máj, 2011 @19:27
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané4 311x
Hodnotenie článku100% (1x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko