ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z. z.

Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z. z. Dňa 17. 5. 2011 sa dostal návrh novely zákona 317/2009 Z.z. do medzirezortného pripomienkového konania. Keďže návrh novely obsahuje aj zmeny, ktoré žiadame vypustiť, rozhodli sme sa podať hromadnú pripomienku k návrhu novely. Pozorne si prečítajte text hromadnej pripomienky a postup ako sa dá podporiť. POZOR - je potrebné ju podporiť do 6. júna 2011!
Pripomienka sa už dá podporiť i na linku http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=571642 (je to určené pre tých, ktorí ju ešte nepodporili cez Portál právnych predpisov alebo tam mali problémy s registráciou. Poprosíme - dajte to vedieť čo najviac ľuďom!

Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z. z.

Zásadná pripomienka č. 1

V § 47a ods.1 vypustiť slová „v závislosti od potrieb a poslania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania“.

§ 47a ods. 1 by tak znel: „(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi uzná získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu 58) riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia; riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ.

Zdôvodnenie pripomienky č. 1: Zákon č. 317/2009 Z.z. bol predkladateľom prezentovaný ako zákon, ktorý umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zvýšiť ich plat na základe kreditov získaných za akreditované kontinuálne vzdelávania, resp. za overenie profesijných kompetencií. Po schválení predkladaného návrhu zákona nebude kreditový príplatok pedagogického či odborného zamestnanca závisieť od úspešného ukončenia vzdelávania, ale aj od súhlasu riaditeľa školy či školského zariadenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci tak stratia istotu získania kreditového príplatku, pretože aj keď úspešne ukončia vzdelávanie a preukážu tak svoje vedomosti a zručnosti, nemusí im riaditeľ kreditový príplatok za získané kredity uznať. Týmto sa stráca aj motivácia, keďže pedagogický či odborný zamestnanec aj napriek splneniu zákonom stanovených podmienok kreditový príplatok nemusí dostať na základe rozhodnutia riaditeľa. Možnosť podať sťažnosť proti neuznaniu kreditov (podľa ods. 2 § 47a Návrhu zákona) nebude často využitá, nakoľko minimum pedagogických a odborných zamestnancov bude riskovať konflikt s riaditeľom.

Zásadná pripomienka č. 2

Vypustiť úplne 10. bod v Čl. I, ktorý znie: „§ 35 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „(10) Na kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až e) môže byť prijatý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec len po ukončení adaptačného vzdelávania.“

Zdôvodnenie pripomienky č. 2: Zákon č. 317/2009 Z.z. umožnil začínajúcim pedagogickým a odborným zamestnancom od začatia svojej praxe zúčastňovať sa kontinuálneho vzdelávania (nielen adaptačného) a získavať tak skúsenosti a zručnosti, ale najmä v kratšom časovom úseku (2-3 roky) získať dostatok kreditov, aby mohli vykonať I. atestáciu. Obdobie počas ktorého začínajúci pedagogický či odborný zamestnanec získa dostatok kreditov na zloženie I. atestácie, sa návrhom ods. 10 v § 35, môže predĺžiť o 1 až 2 roky. Keďže dĺžku adaptačného vzdelávania určuje riaditeľ a tá môže trvať aj 1 rok, bude začínajúci pedagogický či odborný zamestnanec počas tejto doby pripravený o možnosť získavať nové zručnosti a skúsenosti. V podstate tým zakážeme začínajúcim pedagogickým a odborným zamestnancom, aby sa vzdelávali prostredníctvom tých školení, za ktoré môžu získať kredity. Ak by takýto zamestnanec chcel počas 1. roka používať interaktívnu tabuľu a nevie s ňou zaobchádzať, nebude sa to môcť ani naučiť, pretože sa nebude môcť prihlásiť na vzdelávanie. Zároveň sa pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov časovo oddiali možnosť získať dostatok kreditov na vykonanie I. atestácie a postup do vyššej platovej triedy.

Zásadná pripomienka č. 3

V 1. bode Čl. II nahradiť slovo „môže“ slovami „je povinný“.

Navrhovaná prvá veta ods. 7 § 11 zákona č. 553/2003 Z.z. by tak znela: „(7) Zamestnávateľ je povinný poskytovať platovú kompenzáciu učiteľovi aj za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30 % žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.“

Zdôvodnenie pripomienky č. 3: Práca učiteľa so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia je fyzicky aj psychicky veľmi náročná. Vyžaduje zvýšenú pozornosť, empatiu a individuálny prístup k jednotlivým žiakom. Je preto na mieste žiadať povinnú platovú kompenzáciu pre takýchto učiteľov. Pokiaľ ostane v návrhu spojenie „môže poskytovať platovú kompenzáciu“ (teda nie je povinný), tak hrozí, že reálne tieto platové kompenzácie budú priznané len máloktorému učiteľovi.

POZOR! Pripomienku je možné podporiť iba do 6. júna 2011. Ak sa rozhodnete našu hromadnú pripomienku podporiť, môžete tak urobiť jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

písomná podoba - vytlačíte si tlačivo hromadnej pripomienky TLAČIVO PRIPOMIENKY, podpíšete ho a zašlete na adresu, ktorá je uvedená v tlačive.

elektronická podoba - postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. Klikni na https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx !
  2. Buď sa prihlás, alebo sa zaregistruj!
  3. Pri registrácii nezabudni vyplniť formulár v časti Môj profil a nastavenia! Bez jeho vyplnenia nie je možné podporiť hromadnú pripomienku.
  4. Po registrácii sa prihlás menom a heslom.
  5. Klikni na Hlavnú stránku a nájdi Aktuálne hromadné pripomienky. Potom klikni na Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z.z.
  6. Dole je Podporiť. Klikni na to a hotovo. Vedľa je aj zoznam podporovateľov, kde sa Vaše meno zapíše po úspešnom odoslaní podporujúceho hlasu.

Za podporu Vám v mene všetkých učiteľov vopred ďakujeme!

Slovenská komora učiteľovDátum pridaniaUtorok, 31. Máj, 2011 @08:29
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, , ,
Komentované4x
Prečítané8 673x
Hodnotenie článku87% (13x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zana napísal:

Ja si napriklad nemyslim, ze toto je dobre. Abslovlenti ten rok na adaptaciu potrebuju a ich kolegovia ich urcite nebudu chciet zastupovat pocas ich vzdelavania. To iste si myslim, o kreditoch, lebo niektori moji kolegovia idu na hocico, len aby mali kredity a my za nich zastupujeme. Ak to skola nepotrebuje, preco by sa im to malo automaticky uznat?

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Zana:
Akceptujem Váš názor, ale nie veľmi sa s ním stotožňujem. Pravdupovediac mu ani veľmi nerozumiem. Prečo by sme novým učiteľom mali popri ich adaptácii upierať právo na vzdelávanie počas 5 dní v roku? Veď na to majú nárok všetci učitelia. V čom sú oni horší? Prečo by mali mať horšie príležitosti? Keď sú šikovní, dajme im priestor, nech sa predvedú. Ja osobne by som sa na ich mieste cítil dosť divne, keby sa napr. na škole začalo nejaké vzdelávanie a mňa by tam neprijali len preto, že som nový. Alebo všetci naokolo by chodili na vzdelávania, len ja nie, lebo som nový. Naozaj príjemný štart do zamestnania. Ešte menej rozumiem vete, že Vaši kolegovia idú na hocičo, len aby mali kredity. Keď som si ja pred vyše rokom dával prihlášky na vzdelávania, tak som naozaj nemohol ísť na hocičo. Pri vypisovaní prihlášky je jasne zadefinované, kto sa na vzdelávanie môže prihlásiť. Preto nechápem, ako môže niekto študovať hocičo. Samozrejme, sú aj výnimky – ako napr. lyžiarsky inštruktorský kurz, ale takých je naozaj málo. Sledujem tieto veci aj teraz a nemám pocit, že by sa niečo zmenilo. Ale rád sa nechám poučiť.

dd napísal:

Riaditeľ, keď nebude mať peniaze, tak kredity neuzná, či ich škola potrebuje,alebo nie. A tiež znova začnú hrať úlohu sympatie a antipatie atď. Ako môže riaditeľ posúdiť, ak nie je odborník na môj predmet, či je to pre žiakov prínos, alebo nie. Samozrejme ako dejepisár nepôjdem na tenisový kurz. Radšej, nech má riad. právo učiteľa na školenie neuvoľniť. Teraz neviem, či sa vzdelávať, platiť nadčasmi a svojim voľným časom a nakoniec zistím, že mám len ďaľší papier do šuflíka/za tých 25 rokov v školstve/ už plného rôznych osvedčení a platom 600 eur v hrubom.

brigantová napísal:

Odpoveď pre dd:
Plne s Vami súhlasím, tiež mám taký pocit a aj osobné skúsenosti. Čo je na riaditeľovi, keď je tam nešťastná formulka môže, vždy sa to posudzovalo podľa osobných preferencií. Nechcem hádzať všetkých riaditeľov do jedného vreca, česť výnimkám… Považujem to za veľmi nešťastné riešenie.

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko