ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Otvorený list ministrovi financií

Otvorený list ministrovi financií

Prinášame vám otvorený list petičného výboru, ktorý bude adresovaný ministrovi financií SR Ing. I. Miklošovi. Ako píše PaedDr. D. Kolevová, spoluautorka listu, "na učiteľských fórach to už dlhšiu dobu vrie. Nielenže nie sme spokojní so stavom v školstve, sme hlavne nespokojní s financovaním školstva. V médiách odznelo, že nám chystáte navýšenie platu o 3 %. Naša predstava je iná."

List bude na vedomie odoslaný i predsedkyni vlády SR Prof. PhDr. Ivete Radičovej, PhD. a ministrovi školstva SR Ing. Eugenovi Jurzycovi.

Vec: Otvorený list /žiadosť
     Vážený pán minister, dovoľte nám, aby sme Vás poinformovali o veci, ktorú Vám mal, podľa našej mienky, predostrieť minister školstva.
     Máme tú česť zastupovať armádu nesmierne obetavých, zodpovedných a disciplinovaných ľudí, oddaných Slovenskej republike. Sú to pedagogickí zamestnanci - učitelia. Sú to ľudia, na pleciach ktorých sa uskutočňovali ťažké ekonomické reformy v tejto krajine.
     Ľudia, ktorí si uvedomovali nutnosť konsolidácie verejných financií, ako i postavenie štátu za posledných 15 - 20 rokov v politicko-ekonomických súvislostiach. Ľudia, ktorí túto krajinu nikdy nesklamali.
     Dovoľte nám, aby sme Vás poinformovali, že nesúhlasíme s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2012, ktorý prezentovali médiá. Chceme vyjadriť počudovanie a nesúhlas s tým, že rezort školstva má dostať ešte menej peňazí do svojho rozpočtu / údajne je to tento rok o 260 miliónov € menej / napriek tomu, že je verejne známe, že je dlhodobo poddimenzovaný. Naopak. V priebehu dvoch mesiacov podpísalo viac ako 25 000 občanov, prevažne učiteľov, petíciu, v ktorej žiadame vládu SR - a teda aj Vás - aby podľa vzoru vyspelých európskych krajín plynulo do školstva 6 % z HDP SR. Žiadame Vás, aby boli financie bezodkladne použité na navýšenie platov radových učiteľov a odborných zamestnancov. Vieme, že platy našich kolegov v Rakúsku či Nemecku sa pohybujú v hrubom napr. v 10 platovej triede okolo 3 590 € za mesiac. Rozumieme tomu, že naša ekonomika nás takto financovať nemôže, hoci by sme si to zaslúžili. Naša predstava je, aby nástupný plat bol vo výške 1,2 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, čo momentálne činí 922,8 € mesačne a k tomu navýšenie ostatných tarifných platov podľa súčasných platových tabuliek, príplatky za triednictvo, benefity...
     Neželáme si, aby ste argumentovali spoločenskou situáciou, či problémami v európskom kontexte. My sme tejto krajine obetovali viac ako všetci ostatní. Neželáme si, aby sme boli naďalej citovo vydieraní akoukoľvek vládou. Naša požiadavka je spravodlivá. Neželáme si hanebný žobrácky dôchodok.

     Sme jednou z najvzdelanejších vrstiev tohto štátu. Patríme do strednej vrstvy, ktorej ste pred voľbami sľubovali podporu a dovolávame sa vyššej kvality života.

Želáme si, aby ste našim požiadavkám vyhoveli.
Prajeme príjemný deň.
 
Za petičný výbor

PaedDr. Dagmar Kolevová
PaedDr. Ľudovít Sebelédi
Ing. Eva Böhmová
Mgr. Mária Grafová
Mgr. Ján Macek
PaedDr.  Mária Veisová
Mgr. Jozef Hlavatý                      

Za  SKU

Mgr. Miroslav Sopko Dátum pridaniaPondelok, 25. Júl, 2011 @06:19
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, , ,
Komentované1x
Prečítané6 001x
Hodnotenie článku95% (17x)

Podobné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Ladislav Lacko napísal:

Absolutny suhlas!!!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko