ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ochrana spotrebiteľov vo finančných službách a finančná gramotnosť v podmienkach Slovenska

ochrana-spotrebitelov-vo-financnych-sluzbach-a-financna-gramotnost-v-podmienkach-slovenska

Občianske združenie Spotrebiteľský inštitút v Bratislave dňa 5.9. 2012 pozýva všetkých záujemcov na bezplatný seminár o problematike o­sobných financií, rozhodovaní jednotlivca v oblastiach ban­kovníctva, životného poistenia, finančného zabezpečenia v starobe, optimálnej komunikácie  jednotlivcov  s finančnými a sprostredko­vateľskými spoločnosťami a ochrany spotrebiteľa ako súčasti finančnej gramotnosti občanov. 

Prejsť na celý článok

Učitelia, podporme sa!

ucitelia-podporme-sa

Vzniká užitočný projekt pre všetkých slovenských učiteľov, ktorého cieľom je čo najviac zvidi­teľniť tému školstvo v spo­ločnosti. Tak sa pridajte!

Celé to je o čo najširšej diskusii cez internet. Témou a názorom môže prispieť každý na sku@sku.sk. Všetko sa bude zhromažďovať na adrese sku.blog­.sme.sk pod kontrolou Slovenskej komory učiteľov (SKU). Konkrétne informácie za SKU podáva Miroslav Sopko:

Výzva všetkým členom SKU a jej sympatizantom! Podarilo sa nám vytvoriť skupinový blog http://sku.blog.sme.sk/, aby sa naše myšlienky, názory a podnety stali predmetom čo najširšej diskusie. Aby sme boli viac viditeľní. Aby sme boli viac počuteľní. Preto ak máte v hlave alebo v zásuvke odložený text, ktorý ste zatiaľ nikde nepublikovali, resp. len na svojom osobnom webe, nemáte problém sa pod neho i podpísať, budeme veľmi radi, ak nám ho zašlete na sku@sku.sk.

V praxi ide o to, že niekto pošle článok na určitú tému, pod článkom sa bude diskutovať a v najlepšom prípade sa na článok bude odkazovať na­pr. z Facebooku alebo z iných článkov k podobnej téme. Takýmto spôsobom sa vytvorí hustá pavučina odkazov na jeden hlavný príspevok a o téme sa dozvie veľa ľudí, ktorí zdieľajú ďalej v online alebo v offline svete. No a vyhľadávače ako Google často spomínané články zobrazujú medzi prvými, čiže náš článoček stále viac a viac naberá na popularite… ;)

Je to jednoduché, učinné a nezaberie to veľa času, tak hor sa do toho kolegovia a kolegyne: píšte, diskutujte a zdieľajte;)

Tibor Repček - www.tiborepcek.com

Prejsť na celý článok

Stanovisko k hodnoteniu 100 dní ministra školstva

stanovisko-k-hodnoteniu-100-dni-ministra-skolstva

I keď 100 dní v školskom roku nie je nijako významné obdobie, minister školstva sa rozhodol zhodnotiť svoje pôsobenie. Sebahodnotenie v spojení s externým hodnotením môže posunúť naše školstvo vpred, a preto si aj Slovenská komora učiteľov dovoľuje vydať toto stanovisko k ministrovmu pôsobeniu.

Prejsť na celý článok

Ako ďalej v slovenskom školstve?

ako-dalej-v-slovenskom-skolstve

Reforma slovenského školstva sa stáva skutočnosťou. Verme, že svoje zámery minister školstva aj uskutoční. Záujmové skupiny, ktorým momentálny stav v slovenskom školstve náramne vyhovuje, budú robiť všetko preto, aby sa súčasný stav zachoval. To je predsa pochopiteľné, aj keď ich záujmy nemusia byť len nezištné. Treba však povedať, že väčšina občanov považuje súčasný stav v školstve za neúnosný a degradáciu maturitných vysvedčení a vysokoškolských diplomov za nehoráznu. A to je dobrá správa pre väčšinu učiteľov a zamestnancov škôl.

Prejsť na celý článok

Pre učiteľov angličtiny

pre-ucitelov-anglictiny

Vážení učitelia anglického jazyka,

S radosťou Vám oznamujeme, že vzdelávací program pre učiteľov angličtiny, vypracovaný spoločne a Prešovskou univerzitou v Prešove, bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 789/2012 KV ako program pre kontinuálne vzdelávanie. Jeho absolvovaním je možné získať kredity ku kariérnemu rastu učiteľov.
Program je zameraný na komunikatívne vyučovacie metódy pre vyučovanie angličtiny priamo v triedach a je založený na praktických tipoch pre vyučovanie anglického jazyka podľa jednotlivých úrovní stanovených SERR a reprezentovaných City & Guilds International ESOL and Spoken ESOL.

Vzdelávací program ponúka získanie 14 kreditov za 60 kontaktných hodín, (12 hodín osobné stretnutia a 48 dištančné vzdelávanie) BEZ POPLATKU. Prosím sledujte naše správy, nakoľko ďalšie podrobnejšie informácie ( termín začatia kurzu, miesta stretnutí a podrobnejší obsah vzdelávania) Vám poskytneme začiatkom septembra 2012 na internetovej stránke univerzity http://www.unipo.sk/…ych-vied/kva a na http://www.cityandguilds.sk/.

S prianím pekného leta,
Európska pobočka City & Guilds a Prešovská univerzita v Prešove 

Nájdu lídri škôl odvahu reagovať inak?

najdu-lidri-skol-odvahu-reagovat-inak

Prečo je kritické myslenie pre pedagógov dôležité

Nedostatok času na prežívanie, zdieľanie pocitov, potrieb a očakávaní niekedy povzbudzuje pedagógov v názore, že je lepšie sa k ničomu nevyjadrovať. Z času načas sme svedkami tímov, ktoré v obavách pred vyslovením názoru rezignujú túžbe prispôsobovať pracovné prostredie reálnym potrebám. Irving Janis nazval tento fenomén groupthink (skupinové myslenie). Predstava opisujúca ideálny tím ako skupinu neprotirečiacich sa jednotných a poslušných ľudí bez konfliktov. Takéto myslenie je pre pedagogický tím zhubné. Uzatváranie sa pred vplyvmi zvonku nedovoľuje vnímať realitu z nadhľadu.

Prejsť na celý článok

Postrehy z projektu s gymnáziom v Nemecku

postrehy-z-projektu-s-gymnaziom-v-nemecku

Vrátila som sa z Nemecka, kde sme s kolegami a 24 deťmi strávili 11 dní. Naša ZŠ v Trnave / Ulica J. Bottu 27/ má partnerskú školu Kreisgymnasium v Titisee-Neustadt. Zoznámenie sa s nimi a nadchnúť ich pre projekt – to bol bravúrny kúsok kolegyne Mgr. Vaculkovej, našej germanistky. Spolupracujeme už od roku 2006 a toto je náš tretí projekt. Nesmierna obetavosť a zanietenosť našej kolegyne, ako i pani Bauer na druhej strane, sa premieta do ďalšej spolupráce. Partnerská škola bola za projekt ocenená na európskej úrovni – bol jej prepožičaný putovný titul Európska škola – a je vysoko oceňovaný a podporovaný nielen riaditeľom školy, ale i starostom mesta. A naša slovenská skupina bola ocenená ako najlepšia od doby vzniku spolupráce, čo nás, samozrejme, potešilo. Deti komunikovali hlavne po anglicky, my skôr po nemecky.

Prejsť na celý článok

Pallas Athena pre aktívne školy

pallas-athena-pre-aktivne-skoly

Patríte medzi aktívne školy, ktorým záleží na kvalite? Využite zľavu 100 eur na Letnú školu moderných učiteľov. Vzniká Klub škôl Pallas Athena. Klub škôl, ktorý združuje aktívne školy. Registrujte sa na www.pallasathena.sk už dnes.

Cieľom klubu je umožniť školám nastúpiť na cestu postupnej zmeny, urýchliť procesy na dobrých školách, vybudovať nový model školy, udržateľný v rýchlo sa meniacej spoločnosti. Sme presvedčení, že budúcnosť majú len školy, ktoré si uvedomujú svoju silu, veria v svoje schopnosti a majú odvahu púšťať sa do nových neprebádaných vecí.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko