ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Diskusné fórum ŠPU

diskusne-forum-spu

Štátny pedagogický ústav pripravuje revíziu štátnych vzdelávacích programov. Už v priebehu tvorby by chcel poznať názory v prvom rade odbornej, ale i laickej verejnosti.

Prejsť na celý článok

Do nového roka...

do-noveho-roka

novorocne

SKU praje k Vianociam...

sku-praje-k-vianociam

Slovenská komora učiteľov praje všetkým krásne a pokojne prežité vianočné sviatky…

vianoce

Zo života učiteľov - Silvia Bodláková

zo-zivota-ucitelov-silvia-bodlakova

Pripravili sme pre vás nový seriál životných príbehov výborných učiteľov, o ktorých by sa malo dozvedieť čo najviac ľudí. Dnešná časť je venovaná profilu Silvii Bodlákovej – autorky portálu Dobré nápady.

Prejsť na celý článok

Pozvanie pre zástupcov SKU

pozvanie-pre-zastupcov-sku

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky 16.12.2011 o 9:00 (piatok) pozýva zástupcov Slovenskej komory učiteľov, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít na prezentáciu správy, ktorá obsahuje analýzu hlavných prekážok pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít. Táto správa bude taktiež obsahovať odporúčania na zmeny politík a programov (skúsenosti z iných krajín), ktoré by tento stav mohli zlepšiť. Tu očakávame podnetnú diskusiu. Prezentáciu si pripravila pani Maurizia Tovo zo Svetovej banky.

 

Miesto: Úrad splnomocnca vlády SR pre rómske komunity, Cukrová 14, Bratislava

Deň: 16.12.2011

Čas: 9:00 – 10:30

 

Svoj záujem sa zúčastniť prezentácie potvrďte, prosím, čo najskôr (do pondelka 12.12.2011) prezidentke SKU PaedDr. M. Barancovej cez tento kontaktný formulár alebo e-mailom.

 

Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov

valne-zhromazdenie-slovenskej-komory-ucitelov

Dňa 19. novembra 2011 sa v Košiciach v aule Technickej univerzity (aula Maxima) uskutočnilo 2. valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov (v skratke SKU). Prvé valné zhromaždenie sa konalo 3. decembra 2010 v Bratislave. Po roku sa teda opäť stretli členovia správnej rady a zástupcovia za každý kraj Slovenska. Organizáciu podujatia zabezpečili viceprezidenti SKU, Mgr. Ivan Dudáš a Mgr. Miroslav Sopko.

Prejsť na celý článok

Hlavné ciele SKU v budúcnosti

hlavne-ciele-sku-v-buducnosti

V Košiciach sa 19.11.2011 us­kutočnilo Valné zhromaždenie Slo­venskej komory učiteľov. Okrem iného na ňom boli zvolení výkonní riaditelia pre Trnavský kraj (PaedDr. Dagmar Kolevová) s Žilinský kraj (Mgr. Lucia Porubčanská) a zazneli hodnotiace správy členov expertných skupín k pripravovaným zmenám zákonov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prejsť na celý článok

Digitálne technológie - prostredie a prostriedky podporujúce osobnostný rozvoj dieťaťa

digitalne-technologie-prostredie-a-prostriedky-podporujuce-osobnostny-rozvoj-dietata

Spoločnosť pre predškolskú výchovu organizuje odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Digitálne technológie – prostredie a prostriedky podporujúce osobnostný rozvoj dieťaťa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugene Jurzycu 23. novembra 2011 v Prievidzi.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko