ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Výzva na pozíciu - Odborný poradca

vyzva-na-poziciu-odborny-poradca

Možno už niektorí z vás postrehli, že Metodicko.pora­denské centrum vyhlásilo prvé kolo výzvy pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu 8.1.5 Odborný poradca vo vzdelávaní v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Nezasbudnite si všimnúť termín – 14. 10. 2011 pre prijímanie prihlášok.

Prejsť na celý článok

Štátna školská inšpekcia zverejnila kritéria hodnotenia

statna-skolska-inspekcia-zverejnila-kriteria-hodnotenia

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2011/2012, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka. Vítame to ako veľký ústretový krok k otvorenému spôsobu komunikácie tejto inštitúcie s jednotlivými školami.

Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v stred­nej odbornej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Jazz ide do školy

jazz-ide-do-skoly

Štvrtý ročník úspešného projektu z autorského pera Lucie Lužinskej a Borisa Čellára Jazz ide do školy tento rok opäť otvorí svoje hľadisko školám, študentom a všetkým milovníkom jazzu. Záujemcovia o jedinečný výchovný koncert sa tentokrát môžu tešiť na amerického jazzmana Howarda Curtisa, ktorý bude hosťovať na všetkých koncertoch.

Úspešný projekt približuje mladým ľudom jazzovú hudbu interaktívnou formou. Každý koncert bude preto jedinečný a tvorivý ako samotný jazz. Už tradične sa aj diváci zapoja do jeho priebehu. Okrem Lucie Lužinskej a Borisa Čellára vystúpi opäť aj vlaňajší hosť Gregor Ftičar zo Slovinska (piano). Do projektu sa tentokrát zapojí aj Thomas Howard Curtis – Američan, ktorý ma za sebou 25-ročnú kariéru jazzového bubeníka a multiperkusi­onistu a pôsobí ako pedagóg na Kunstuninversität v Grazi.

Prejsť na celý článok

Učíme po novom aj na našej škole 2011

ucime-po-novom-aj-na-nasej-skole-2011

Srdečne Vás pozývame  na 3. ročník regionálnej  konferencie pre učiteľov, Učíme po novom  aj na našej škole, ktorá sa uskutoční  dňa 28. 10. 2011 o 8:15 hod, v zasadačke MsÚ v Pov. Bystrici.

Cieľom konferencie je ukázať, že učitelia  čoraz viac využívajú vo svojej práci prostriedky IKT, sú ochotní prezentovať svoju prácu, vedia sa podeliť so svojimi skúsenosťami, zaujímajú sa nielen o nové metódy a formy výučby, ale aj o prácu svojich kolegov.

Hosťami konferencie sú: J.Gorttweis, A. Gottweisová  (aSc Agenda), P. Okániková  (Microsoft),  V. Burjan, B. Zelinová (EXAM), Bláhová (AP Media), …

Bližšie informácie nájdete na http://kmu-pb.webnode.sk .

Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že účasť na konferencii bude pre Vás prínosom.

Mgr. Júlia Illéšová, koordinátorka KMU

Prejsť na celý článok

Roadshow Moderný učiteľ 2011

roadshow-moderny-ucitel-2011

I tento rok sa pripravuje už siedmy ročník podujatia Roadshow Moderný učiteľ 2011, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. – 25. októbra 2011. Jeho organizátorom je nezisková organizácia Indícia. Tohtoročná Roadshow je zameraná na budovanie kvalitnej školy. Predstavíme nový portál na autoevaluáciu škôl - www.skola21.sk, Martin Kríž, námestník ŠPÚ vystúpi s novinkami v oblasti štátnych vzdelávacích programov, Roman Baranovič, generálny riaditeľ ÚIPŠ prinesie novinky v oblasti deby­rokratizácie školstva, nebude chýbať ani séria ukážok príkladov dobrej praxe od učiteľov, novinky v oblasti IT akadémií, Live@edu, či povzbudenie k tvorbe školských vzdelávacích programov ako aj ďalšie novinky od komerčných partnerov. Máme pripravené aj ukážky z TED konferencie a mož­nosti využitia Khan academy

Prejsť na celý článok

Záznam z rozporového konania s Mgr. Ivanom Dudášom

zaznam-z-rozporoveho-konania-s-mgr-ivanom-dudasom

Prinášame Vám záznam z rozporového konania s Mgr. Ivanom Dudášom, zástupcom hromadnej pripomienky k Návrhu zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa uskutočnilo 27. júna 2011 ako informáciu o komunikácii ministerstva s odbornou verejnosťou.

Prejsť na celý článok

3. konferencia kresťanských učiteľov

3-konferencia-krestanskych-ucitelov

Milí učitelia súčasní aj budúci, špeciálni pedagógovia, vychovávatelia, detskí psychológovia s láskou vás pozývame na 3. konferenciu kresťanských učiteľov.

Je to miesto stretnutia, načerpania novej inšpirácie, trávenia času s Pánom Bohom, jeden s druhým, vzdelávania sa a povzbudenia práve pre vás.

3. konferencia kresťanských učiteľov
7. – 9. október 2011
Ranč Kráľova Lehota
Téma: Disciplína; Alebo aby malé problémy neprerástli do veľkých!
Rečníci: Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.; Mgr. Eva Krupová, Mgr. Jozef Sopoliga

Prejsť na celý článok

Reportáž TA3 o protestnom zhromaždení

reportaz-ta3-o-protestnom-zhromazdeni

Prinášame reportáž TA3, ktorá podľa nášho názoru najlepšie vystihuje odpoveď na otázku masovej účasti učiteľov na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 13. 9. 2011 pre Úradom vlády v Bratislave. Zobrazuje vplyv „hnutia bledomodrých stužiek“, ktoré podporuje i SKU.

Zdroj reportáže: http://www.ta3.com/…ou-odborarov

 

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko