ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Bezpapierová škola - rozhovor s J. Kontúrovou

bezpapierova-skola-rozhovor-s-j-konturovou

Tieto informácie poskytla redakcii SME k článku Triedne knihy budú v mobiloch riaditeľka ZŠ v Bošanoch RNDr. Jana Kontúrová. Ak ste ich v článku nenašli, môžete sa na celý projekt pozrieť očami praktika a dikutovať v komentároch o skutočných prioritách celého projektu. Vaše názory budú len vítané.

Prejsť na celý článok

Technológia v škole 21. storočia - 5. Budúcnosť vzdelávacích technológií

technologia-v-skole-21-storocia-5-buducnost-vzdelavacich-technologii

5. diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia pojednáva o tom, ako technológie ovplyvňujú budúci vývoj školstva. Za tým účelom rozoberá profesionálne postupy pre vytváranie prognóz a niektoré štúdie, ktoré popisujú scenáre budúceho vývoja školstva.

Technológia v škole 21. storočia - 4. Metodika využitia technológií

technologia-v-skole-21-storocia-4-metodika-vyuzitia-technologii

4.diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia naznačuje, ako možno klasifikovať rôzne výukové aktivity a niektoré vybrané často používané popisuje. Okrem toho prináša ukážky úspešných spôsobov využitia technológií vo výučbe, ktoré sú z väčšej časti vybrané z aktivít realizovaných v rámci eTwinning-u.

Technológie v škole 21. storočia - 3. Tretí pilier

technologie-v-skole-21-storocia-3-treti-pilier

3.diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia sa zaoberá rolou technológií v portfóliu vedomostí potrebných na výkon učiteľského povolania a naznačuje, kde hľadať prieniky s kompetenciami odvetvovými a pedagogickými.

Dajme si ruku na srdce, ale len tak pre seba si odpovedzme na otázku „Ako využívame my ako učitelia technológie k vzdelávaniu?“

EduOko

eduoko

Od 21. júla do 28. júla 2011 testovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) testovaciu prevádzku protikorupčnej linky eduoko@minedu.sk. Počas skúšobného týždňa rezort sledoval a odstraňoval prípadné nedostatky. Po prvom týždni od zavedenia protikorupčnej linky dostalo ministerstvo celkovo 17 podnetov, pričom deväť z nich prišlo prostredníctvom e-mailu a osem cez anonymný formulár. Ani jeden z nich sa však netýkal korupcie, preto ich rezort nepostúpil na ďalšie prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. Prevažná väčšina podnetov poukazovala na interpersonálne vzťahy v školách.

Počas testovacej prevádzky rezort nezaznamenal žiadne technické problémy, preto 29. júla 2011 je už linka v stálej prevádzke. Občania tak môžu cez obidva komunikačné kanály naďalej posielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu.

Prejsť na celý článok

Technológie v škole 21. storočia - 2. Ako na to?

technologie-v-skole-21-storocia-2-ako-na-to

V druhej časti seriálu o používaní technológií v škole 21. storočia si predstavíme odporúčania európskeho ICT clusteru, predstavíme si kompetencie 21. storočia, základné rozdiel medzi školou 1.0 a 2.0, popis technologických zručností učiteľa, štandardy ISTE a UNESCO pre učiteľa a mnohé ďalšie fakty, ktoré nám poodhalia ako na to…

Technológie v škole 21. storočia - 1. Nástup technologií

technologie-v-skole-21-storocia-1-nastup-technologii

Nedávno som na internete našiel tento zaujímavý český cyklus prednášok vzdelávacieho portálu Učitelský spomocnik, ktorý je už dnes súčasťou Metodického portálu RVP, na tému využívania technológií v škole 21. storočia. Autorom je český vysokoškolský pedagóg Katedry informačních technológii a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovej v Prahe Ing. Bořivoj Brdička, PhD. a jeho prezentácie môžete nájsť na http://www.slideshare.net/bobr.

Dnešná časť bude pojednávať o nástupe technológii.

Bezpapierová škola - skutočné informácie

bezpapierova-skola-skutocne-informacie

Bezpapierová škola sa minulý týždeň stala témou článku v novinách SME. Článok však obsahuje minimum informácií, ktoré autori projektu aj zapojené školy redakcii o projekte poskytli a aj tie sú uverejnené vo forme poloprávd a neúplných informácií. Žiadosti o konzultáciu k hotovému textu redakcia nevyhovela, žiadosť o nepublikovanie takto skreslených údajov redakcia zamietla.
Preto sme na webových stránkach Slovenskej komory učiteľov umožnili uviesť rozhovor (v pôvodnom znení) s autorkou myšlienky a predkladateľkou projektu Saskiou Repčíkovou, samotnú prezentáciu projektu a v komentároch uvítame vaše ďalšie otázky k projektu.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko