ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Vyhláška 224/2011 Z.z.o základnej škole - zmeny

vyhlaska-224-2011-z-z-o-zakladnej-skole-zmeny

Na stránke http://wiki.debyrokratizacia.sk pribudli nové možnosti pre aktulizáciu školskej legislatívy, kde si môžete porovnať, čo reálne projekt debyrokratizácie pre učiteľov urobil. Dnes si predstavíme zmeny vo vyhláške o základnej škole.

Prejsť na celý článok

Burza nápadov - Interaktívny pracovný zošit pre PDA v 1. ročníku ZŠ

burza-napadov-interaktivny-pracovny-zosit-pre-pda-v-1-rocniku-zs Okrem prednášok a workshopov boli súčasťou konferencie Učíme pre život v Poprade i burzy nápadov, z ktorých existujú tiež pre nás všetkých veľmi podnetné videozáznamy. Dnes si predstavíme naozajstného pána učiteľa – Mgr. Petra Palla zo Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstennej, ktorý predstavil interaktívny pracovný zošit z prírodovedy pre 1. ročník.
 

Workshop - Implementácia digitálnych technológii do edukácie v materskej škole

workshop-implementacia-digitalnych-technologii-do-edukacie-v-materskej-skole V dnešnej časti prednášok z workshopov na konferencii Učíme pre život v Poprade sa nám predstaví PaedDr. Gabriela Strýčková, riaditeľky Materskej školy, Švanterova 1 v Bratislave. Predstavila prítomným možnosti implementácie digitálnych technológií v edukácií už na materskej škole.
 

Workshop - Angličtina zábavno a hravo aj pre učiteľov

workshop-anglictina-zabavno-a-hravo-aj-pre-ucitelov V ďalšej časti workshopu konferencie Učíme pre život v Poprade si predstavíme učiteľku prvého stupňa na Základnej školy s materskou školou v Pliešovciach Ľubicu Bezekovú, ktorej stránku s mnohými podnetnými materiálmi nájdete na http://lubkabe.unas.cz/index.htm. Predstavila možnosti ako pristupovať k angličtine zábavno a hravo.
 

Workshop - Ukážky učenia v prváckej triede

workshop-ukazky-ucenia-v-prvackej-triede Začíname sériu videoprednášok prezentácií z workshopov z konferencie Učíme pre život, ktorá sa uskutočnila 18. – 20. marca 2011 v Poprade. Dnes si predstavíme dve šikovné učiteľky – Mgr. Silviu Remišovú a Mgr. Ivanu Sumrakovú, ktoré predvedú ako sa dá učiť moderne už od prvého ročníka. Treba oceniť ich chuť ukázať ako to robia a my ostatní môžeme v komentároch pridať svoje postrehy.
 

Otvorený list ministrovi financií

otvoreny-list-ministrovi-financii

Prinášame vám otvorený list petičného výboru, ktorý bude adresovaný ministrovi financií SR Ing. I. Miklošovi. Ako píše PaedDr. D. Kolevová, spoluautorka listu, „na učiteľských fórach to už dlhšiu dobu vrie. Nielenže nie sme spokojní so stavom v školstve, sme hlavne nespokojní s financovaním školstva. V médiách odznelo, že nám chystáte navýšenie platu o 3 %. Naša predstava je iná.“

List bude na vedomie odoslaný i predsedkyni vlády SR Prof. PhDr. Ivete Radičovej, PhD. a ministrovi školstva SR Ing. Eugenovi Jurzycovi.

Prejsť na celý článok

Blogy učiteľov a pre učiteľov

blogy-ucitelov-a-pre-ucitelov

Pripravili sme pre Vás novú službu – čítačku najznámejších weblogov , ktorú nájdete v pravom menu dole, od známych učiteľov alebo venujúcich sa učiteľom. Zatiaľ sa tu nachádzajú len tri: Vladimíra Burjana, Dávida Králika a Ericha Mistríka, ale uvítame v komentároch vaše ďalšie nominácie.

Prianie SKU

prianie-sku
prianie

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko