ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38

Správa z rokovania zástupcov SKU so zástupcami MŠVVaŠ a NÚCEM-u o Testovaní 9

sprava-z-rokovania-zastupcov-sku-so-zastupcami-msvvas-a-nucem-u-o-testovani-9

Dňa 6. 5. 2011 sa zástupcovia Slovenskej komory učiteľov spolu s pánom Petrom Lengyelom zúčastnili na rokovaní so zástupcami ministerstva školstva a NÚCEM o Testovaní 9. Rokovanie bolo zamerané najmä na problémy, ktoré vyvolali výsledky tohtoročného Testovania 9 z matematiky a analýzu, ktorá by mohla Testovanie 9 vylepšiť v budúcich rokoch. Mnohí učitelia a vedenie stredných škôl žiadalo zverejnenie prvotných výsledkov, ktoré dosiahli žiaci v testoch z matematiky. Na stretnutí sa konštatovalo, že oficiálne výsledky, ktoré NÚCEM odoslal školám, sú platné a nespochybniteľné. Po dohode s NÚCEM sme dospeli k tomu, že ak riaditelia stredných škôl budú v sporných prípadoch považovať za potrebné nahliadnuť do prvotných odpovedí žiakov, môžu NÚCEM požiadať o zaslanie prvotných výsledkov jednotlivých žiakov, ktoré im následne NÚCEM poskytne. Okrem toho sme sa dohodli na príprave dotazníka, ktorým zistíme názory učiteľov na Testovanie 9 a výsledky následne poskytneme NÚCEM. Ten ich zohľadní pri zostavovaní testov v ďalších rokoch.

Ivan Dudáš, viceprezident SKU

Ako ďalej v našom školstve (K. Kalašová)

ako-dalej-v-nasom-skolstve-k-kalasova

Možno ste postrehli personálne zmeny vo vedení Štátneho pedagogického ústavu, ktorý v súčasnosti vedenieIng. Katarína Kalašová. Svoju víziu o tejto inštitúcií predstavila na na konferencii Učíme pre život v Poprade.

Kalasova – Ako dalej v nasom skolstve from P-Mat n.o. on Vimeo

Debyrokracia - panelová diskusia (R. Baranovič)

debyrokracia-panelova-diskusia-r-baranovic

Pozrite si s odstupom času záznam z panelovej diskusie k Projektu znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl, ktorá sa konala na konferencii Učíme pre život v Poprade, kde Roman Baranovič oboznámil účastníkov o jej doterajších výsledoch debyrokratizácie na Slovensku.

Debyrokratizacia – panelova diskusia from P-Mat n.o. on Vimeo

Návrhy SKU - financovanie regionálneho školstva

navrhy-sku-financovanie-regionalneho-skolstva

Mnohí členovia Slovenskej komory učiteľov sú členmi expertných pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskupu a športu SR, ktoré pracujú  ako poradné orgány štátneho tajomníka  a zaoberajú sa súčasným stavom výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve s cieľom nasmerovať systém výchovy a vzdelávania k efektívnemu a na etických princípoch postavenému fungujúcemu regionálnemu školstvu zabezpečujúcemu kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dostupnému pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúcemu základ zdravého životného štýlu a učiteľom postavenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce.

Preto v tomto článku nájdete návrhy, ktoré som predložil za SKU pracovnej skupine pre financovanie regionálneho školstva.

Prejsť na celý článok

Otvorený list ministerstvu školstva

otvoreny-list-ministerstvu-skolstva

Prinášame Vám otvorený list Slovenskej komory učiteľov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúci sa zverejneniu skutočných a neskreslených výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Prejsť na celý článok

Reportáž o Testovaní 9 a stanovisku SKU na TA3

reportaz-o-testovani-9-a-stanovisku-sku-na-ta3

Prinášame reportáž TA3 o problematic­kom vyhodnote­ní deviatackeho monitoru, ktoré pedagógov pobúrilo natoľko, že sa obrátili na Slovensku komoru učiteľov. Žiadajú, aby oficiálne výsledky testov neakceptovala. Pri vyhodnocovaní totiž Ústav certifikovaných meraní nezarátal žiakom príklady, s ktorými si mnohí nevedeli rady. Horším žiakom polepšili, lepších to vraj znevýhodnilo. Ministerstvo škandalizáciu odmieta. K téme sa vyjadrila i prezidentka SKU PaedDr. Mária Barancová.

Zdroj videa: http://www.ta3.com/…r-bojkotovat

Konferencia ĎVUi

konferencia-dvui

Štátny pedagogický ústav organizuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu konferenciu národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. Konferencia sa uskutoční v dňoch 28.-29.4.2011 v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline.

Prejsť na celý článok

Debyrokratizácia - ako to vidím ja

debyrokratizacia-ako-to-vidim-ja

Pustila som sa do debyrokratizácie.
Mám akúsi potrebu vysvetliť, prečo to robím a čo je mojim (našim) cieľom. Lebo žiaľ, napriek mnohých sťažnostiam a frflaniam zo strany pedagógov na množstvo administratívnej práce sme sa stretli i s a­kýmsi nepochopením. Veľa učiteľov nedokázalo ani v tomto prípade zahodiť svoju skepsu.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko