ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38

Chalúpkovo Brezno 2011

chalupkovo-brezno-2011

Vážení učitelia,

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Mestom Breznom pripravujú v poradí už 44. ročník Chalupkovho Brezna, celoslovenskej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti učiteľov a pedagogických pracovníkov.

Aj keď sa uskutočňuje až 14. – 16.októbra 2011 dovoľujú si organizátori Vám už v tomto období predstaviť zverejnené propozície, aby ste mali dostatok času na prípravu a vzornú reprezentáciu Vašej školy na tomto významnom tradičnom podujatí. Nájdete tu organizačné záležitosti, ale i jednotlivé kategórie súťaže.

Vopred ďakujeme a sprostredkovane v mene usporiadateľov sa tešíme na stretnutie u v Brezne.

Prejsť na celý článok

Čo prinesie zavedenie superhrubej mzdy školám?

co-prinesie-zavedenie-superhrubej-mzdy-skolam

Slovenský daňový a odvodový systém je dlhodobo považovaný za ťažkopádny, deravý a komplikovaný a preto sa mení. Politici a dokonca aj ekonómovia tvrdia, že na Slovensku máme vysoké odvody, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Celkové náklady na pracovníka sú tak až o 35,2 % vyššie ako hrubá mzda na výplatnej páske. Model superhrubej mzdy sa zatiaľ formálne nepoužíval, aj keď sme ho už viac rokov mohli pri pohľade na výplatnú pásku zbadať ako celkovú cenu práce.

Prejsť na celý článok

Podporné stanovisko

podporne-stanovisko

Učitelia sa sťažujú na nadmernú a neúnosnú administratívu vo svojej práci. Trápi ich nejasnosť a neprehľadnosť dokumentácie, nepotrebnosť mnohých údajov, ktoré musia vpisovať do výkazov a tlačív, ich duplicita, rozsiahle hodnotenia žiakov, nutnosť vypracovávať mnohostranové ŠVP, časovotematické plány, plány práce učiteľov, koordinátorov, ŠP, psychológov, samé plány.

 

Prejsť na celý článok

Správa z konferencie Výsledky PISA 2009

sprava-z-konferencie-vysledky-pisa-2009

V pondelok 7. marca 2011 sa členovia SKU zúčastnili konferencie VÝSLEDKY PISA 2009 – Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva, ktorú organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Eugena Jurzycu.

Prejsť na celý článok

Konferencia Výsledky PISA 2009

konferencia-vysledky-pisa-2009

Vážená pani, vážený pán,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 7. marca 2011 konferenciu

 

 

VÝSLEDKY PISA 2009

Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva

 

pod záštitou

 

 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu

 

 

Prejsť na celý článok

Dotazníky pre učiteľov a riaditeľov

dotazniky-pre-ucitelov-a-riaditelov

Možno i Vy ste postrehli vo svojej e-mailovej schránke výzvu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport alebo poslanca NR SR M. Beblavého k vyplneniu dotazníkov pre učiteľov a vedúcich zamestnancov. Ak nie, práve pre Vás je tento článok.

Prejsť na celý článok

Projekt digitálnych učebníc Planéta vedomostí

projekt-digitalnych-ucebnic-planeta-vedomosti

MŠVVaŠ SR spúšťa dňa 8.2.2011 testovaciu prevádzku projektu digitálnych učebníc Planéta vedomostí. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom vybraných škôl otestovať využitie digitálnych učebníc v prostredí portálu www.naucteviac.sk vo vyučovacom procese.

Prejsť na celý článok

Bojujeme proti byrokracii

bojujeme-proti-byrokracii

Ministerstvo školstva spúšťa projekt „Znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl.“ Byrokracia trápi nás všetkých. Sťažujete sa, že pre samotné papierovanie nemáte čas na inovácie, nové metódy, kvalitnejšie vyučovanie. Vedenie ministerstva má preto dnes úprimný záujem zľahčiť toto bremeno učiteľom a riaditeľom. V samotnom projekte najskôr potrebujeme zmapovať, čo všetko na školách vnímate ako administratívnu záťaž. Zapojte sa preto aktívne do online komunity na webstránke wi­ki.skoly.org.

(úprava – v článku nájdete i návody, ako prispievať na wiki stránku projektu)

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko