ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38

Postrehy a pocity z konferencie

postrehy-a-pocity-z-konferencie

Na konferencii  sa zišli učitelia z rôznych kútov Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu  nezvyklá snehová kalamita a zasnežené cesty.  Od príchodu až do skončenia konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií a stretnutí s príjemnými ľuďmi.Na konferencii sa zišli učitelia z rôznych kútov Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu nezvyklá snehová kalamita a zasnežené cesty. Od príchodu až do skončenia konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií a stretnutí s príjemnými ľuď­mi.

 

Prejsť na celý článok

Návrhy na skvalitnenie slovenského školstva

navrhy-na-skvalitnenie-slovenskeho-skolstva

Návrhy od Mgr. Dancáka, vedúceho PK CJ, SOŠ, Košická 20, 080 01 Prešov

Prejsť na celý článok

Podnety, postrehy, námety, pripomienky k legislatívnemu procesu alebo „Tá, čo naháňa kredity“

podnety-postrehy-namety-pripomienky-k-legislativnemu-procesu-alebo-ta-co-nahana-kredity

Na základe Vašej výzvy smerom k nám, učiteľom, rozhodla som sa napísať niektoľko mojich pripomienok /to je ale slabé slovo/ k prebiehajúcej reforme školstva, ku kreditnému systému hodnotenia učiteľov a k podobným aktivitám nášho rezortu. Budem sa snažiť byť slušná, zachovať pokoj a rozvahu. Vôbec mi nebude vadiť, keď môj príspevok hodíte do koša, ale viac by ma potešilo, ak ma aspoň jeden kompetentný človek pochopí a niečo v doterajšom systéme zmení. Dôvodom vôbec nie je to, že mi je ľahostajné, čo sa v školstve deje. Práve naopak, veľmi pozorne a so záujmom a nádejou som prijala informácie o pripravovanej reforme školstva, ako aj o tom, že učitelia konečne /v histórii slovenského školstva niečo nevídané/, majú vytvorené podmienky pre spravodlivé odmeňovanie a podobné krásne vízie. A možno práve preto, lebo som všetko začala brať naozaj vážne a zodpovedne som dnes v štátiu rezignácie. Dôvody vysvetlím, objasním.

Prejsť na celý článok

Expertné pracovné skupiny

expertne-pracovne-skupiny

Slovenská komora učiteľov navrhuje do expertných pracovných skupín, ktoré sa budú zaoberať novelizáciou zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  nasledovných členov a žiada všetkých, aby im urýchlene zasielali svoje pripomienky priamo na mail alebo do diskusie a komentárov.

Prejsť na celý článok

Návrh etického kódexu učiteľa

navrh-etickeho-kodexu-ucitela

Vážení kolegovia!
     Po zverejnení Návrhu etického kódexu učiteľa, možnosti Vášho vyjadrenia sa a zapracovaní pripomienok  bol vypracovaný dokument, ktorý Vám chceme predstaviť.  Tento  dokument bude na Valnom zhromaždení Slovenskej komory učiteľov, ktoré sa bude konať dňa 03.12. 2010 (piatok) o 16,00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava – Ružinov (zasadačka starostu), predložený na schválenie. 
     Znenie Etického kódexu učiteľa nie je, nemusí byť konečné, nemenné. V prípade potreby je možné v budúcnosti tento dokument prehodnotiť a po schválení na Valnom zhromaždení doplniť.

Prejsť na celý článok

Pripomienky k zákonu č. 317/2009

pripomienky-k-zakonu-c-317-2009

Poprosíme učiteľskú verejnosť o pripomienky k novelizácií zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Naša prezidentka PaeDr. M. Barancová bola pozvaná do pracovnej skupiny k chystanej novelizácii.
Je čas niečo zmeniť.

Prejsť na celý článok

Stavovská organizácia učiteľom na Slovensku chýbala

stavovska-organizacia-ucitelom-na-slovensku-chybala

V letných mesiacoch školských prázdnin sme na Slovensku zare­gistrovali vznik profesijnej organizácie učiteľov – Slovenskej komory učiteľov. Ako prezentuje komora na svojej webovej stránke, má ambíciu podporovať záujmy pedago­gických a odborných zamestnancov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. O zámeroch, čin­nosti a ambíciách Slovenskej komory učiteľov sa časopis Pán Učiteľ zhováral s jej prezidentkou PaedDr. Máriou Barancovou.

 

Prejsť na celý článok

Sen o učebniciach

sen-o-ucebniciach

Sny sú dobré. Sny sú potrebné. Aj ja mám jeden, ktorý sa mi neustále vracia. Objednávam si v ňom pracovné zošity a oni mi ich pošlú. Do 3 dní. Smiešnych 6 kusov (no môžem ja za to, že učím na vidieku v spojenej triede?). A na moje zdesenie mi posielajú kompletný metodický materiál pre učiteľa – a to zdarma!

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko