ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38

Plánujem, lebo som učiteľ/ka

planujem-lebo-som-ucitel-ka

Je večer, pozerám von oknom a premýšľam, čo s načatým večerom. Mnohí poznáte ten pocit nerozhodnosti, ale pod vplyvom súčasného obdobia vytvárania plánov v škole rozmýšľam, že čo naplánujem doma. A z toho naplánovania vznikol tento príspevok. 

Prejsť na celý článok

Nové učebnice matematiky pre 5. a 6. ročník

nove-ucebnice-matematiky-pre-5-a-6-rocnik

Pozrite si tieto dve prednášky od autora PaedDr. J. Žabku k novým učebniciam matematiky. Svoje názory na ne môžete vyjadriť v komentároch.

Prejsť na celý článok

Efektívny učiteľ alebo ako stíhať učiť

efektivny-ucitel-alebo-ako-stihat-ucit
Zaujímava prednáška Mgr. Lukáša Bajera z daltonskej Základní školy a mateřské školy Husova 17, Brno, ktorá odznela na poslednej roadshow. Video publikujeme s láskavým súhlasom P-MAT, n.o.

Prejsť na celý článok

Návrhy noviel MŠ SR 245/2008 a 597/2003

navrhy-noviel-ms-sr-245-2008-a-597-2003

Prinášame Vám aktuálne návrhy noviel z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, konkrétne zákona 245/2008 (školský zákon) a zákona o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení 597/2003.

Prejsť na celý článok

Ponuka MŠ SR

ponuka-ms-sr

Vzdelávanie v Taliansku.

Prejsť na celý článok

List priateľom komory

list-priatelom-komory

Možno úvaha, možno výzva, možno prosba, možno poďakovanie…To možno je určite.

Prejsť na celý článok

Prečo etický kódex učiteľa

preco-eticky-kodex-ucitela

Profesionálny učiteľ vynakladá svedomité úsilie, aby sám reprezentoval tie najvyššie etické normy. Etický kódex je forma ideálu učiteľskej profesie.

Prejsť na celý článok

Povinná angličtina

povinna-anglictina

Naučiť sa nový jazyk znamená rozvíjanie zručností, ktoré umožňujú spracovávať to, čo ostatní ľudia hovoria v inom jazyku a komunikácii, čo chcete povedať.

 

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko