ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38]

Zrod profesijnej organizácie

zrod-profesijnej-organizacie

Latinské problema znamenalo niečo, čo sa druhému predhadzuje, aby sa toho ujal. Ťažko povedať, kde je problém. Či slovenskí učitelia slabo predhadzujú svoje problémy, alebo kompetentní majú pred sebou silný štít, ktorý ich dostatočne chráni pred hlasmi učiteľov. Čo je, mimochodom, druhý význam slova problema. 

 

Prejsť na celý článok

Príhovor prezidentky SKU

prihovor-prezidentky-sku

Oslovujem všetkých tých, 
ktorí vzdelávajú a vychovávajú
alebo sú vzdelávaní a vychovávaní

alebo sa chcú vzdelávať a vychovávať…

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38]

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko