ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Výzva portálu Debyrokratizácia

Prosíme vás, nájdite si čas, prejdite si doteraz zverejnené vzory formulárov a v prípade, že sa v KNIŽNICI nenachádzajú formuláre, ktoré budete potrebovať v šk.r.2011/2012, napíšte nám Vašu požiadavku na emailovú adresu olga.buchmano­va@uips....
http://komoraucitelov.org/clanok-117-vyzva-portalu-debyrokratizacia.html

Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému

  Ústav informácií a prognóz školstva (UIPŠ) spúšťa projekt Rezortného informačného systému (RIS), ktorý má zjednodušiť a urýchliť štatistické vykazovanie v rezorte školstva, a tak znížiť množstvo admi­nistratívy s tým spojenej....
http://komoraucitelov.org/clanok-95-debyrokratizacia-skolstva-pokracuje-spustenim-rezortneho-informacneho-systemu.html

Bezpapierová škola - skutočné informácie

Bezpapierová škola sa minulý týždeň stala témou článku v novinách SME. Článok však obsahuje minimum informácií, ktoré autori projektu aj zapojené školy redakcii o projekte poskytli a aj tie sú uverejnené vo forme poloprávd a neúplných...
http://komoraucitelov.org/clanok-86-bezpapierova-skola-skutocne-informacie.html

Vyhláška 224/2011 Z.z.o základnej škole - zmeny

...
http://komoraucitelov.org/clanok-87-vyhlaska-224-2011-z-z-o-zakladnej-skole-zmeny.html

Debyrokracia - panelová diskusia (R. Baranovič)

Pozrite si s odstupom času záznam z panelovej diskusie k Projektu znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl, ktorá sa konala na konferencii Učíme pre život v Poprade, kde Roman Baranovič oboznámil...
http://komoraucitelov.org/clanok-67-debyrokracia-panelova-diskusia-r-baranovic.html

Debyrokratizácia - ako to vidím ja

Pustila som sa do debyrokratizácie. Mám akúsi potrebu vysvetliť, prečo to robím a čo je mojim (našim) cieľom. Lebo žiaľ, napriek mnohých sťažnostiam a frflaniam zo strany pedagógov na množstvo administratívnej práce sme sa stretli i s a­kýmsi...
http://komoraucitelov.org/clanok-61-debyrokratizacia-ako-to-vidim-ja.html

Bojujeme proti byrokracii

Ministerstvo školstva spúšťa projekt „Znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl.“ Byrokracia trápi nás všetkých. Sťažujete sa, že pre samotné papierovanie nemáte čas na...
http://komoraucitelov.org/clanok-52-bojujeme-proti-byrokracii.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko