ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Vyhláška 224/2011 Z.z.o základnej škole - zmeny

...
http://komoraucitelov.org/clanok-87-vyhlaska-224-2011-z-z-o-zakladnej-skole-zmeny.html

Podnety, postrehy, námety, pripomienky k legislatívnemu procesu alebo „Tá, čo naháňa kredity“

Na základe Vašej výzvy smerom k nám, učiteľom, rozhodla som sa napísať niektoľko mojich pripomienok /to je ale slabé slovo/ k prebiehajúcej reforme školstva, ku kreditnému systému hodnotenia učiteľov a k podobným aktivitám nášho rezortu....
http://komoraucitelov.org/clanok-41-podnety-postrehy-namety-pripomienky-k-legislativnemu-procesu-alebo-ta-co-nahana-kredity.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko