ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Otvorený list ministrovi financií

Prinášame vám otvorený list petičného výboru, ktorý bude adresovaný ministrovi financií SR Ing. I. Miklošovi. Ako píše PaedDr. D. Kolevová, spoluautorka listu, „na učiteľských fórach to už dlhšiu dobu vrie. Nielenže nie sme spokojní...
http://komoraucitelov.org/clanok-81-otvoreny-list-ministrovi-financii.html

Otvorený list ministerstvu školstva

Prinášame Vám otvorený list Slovenskej komory učiteľov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúci sa zverejneniu skutočných a neskreslených výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ Národným ústavom...
http://komoraucitelov.org/clanok-65-otvoreny-list-ministerstvu-skolstva.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko