ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Výsledky petície učiteľov a ich sympatizantov za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov

21. 10. 2011 poslanci NRSR schválili novelu zákona 317/2009 Z.z., kvôli ktorému sme v apríli minulého roka spustili petíciu. Teraz ponúkame sumár toho, čo sa z petície dostalo alebo nedostalo do zákona:
http://komoraucitelov.org/clanok-112-vysledky-peticie-ucitelov-a-ich-sympatizantov-za-prepracovanie-systemu-karierneho-rastu-pedagogickych-zamestnancov.html

Reportáž TA3 o protestnom zhromaždení

Prinášame reportáž TA3, ktorá podľa nášho názoru najlepšie vystihuje odpoveď na otázku masovej účasti učiteľov na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 13. 9. 2011 pre Úradom vlády v Bratislave. Zobrazuje vplyv „hnutia bledomodrých...
http://komoraucitelov.org/clanok-104-reportaz-ta3-o-protestnom-zhromazdeni.html

O novinároch a troch dňoch

Priznám sa, že neprináleží práve mne hodnotiť „Tri dni bledomodrej stužky“, ktoré prebiehali 30. 8. – 1. 9. 2011 po slovenských mestách. Ale napriek tomu si dovolím uviesť jeden príbeh a krátke zamyslenie nad úlohou médií, ktoré...
http://komoraucitelov.org/clanok-99-o-novinaroch-a-troch-dnoch.html

Prečo podporujem petíciu...

Prečo podporujem petíciu ja: · Nechcem byť LEN učiteľom, chcem byť UČITEĽOM, ktorý má v spoločnosti určité postavenie a tomu zodpovedajúce finančné ohodnotenie. · Chcem učiť ešte lepšie a už ma nebaví počúvať: „Ešte nemôžeš...
http://komoraucitelov.org/clanok-98-preco-podporujem-peticiu.html

Svedectvá o troch dňoch bledomodrej stužky

Po slovenských mestách práve prebieha akcia Tri dni bledomodrej stužky, kedy všetci ochotní aktivisti zbierajú medzi ľuďmi v uliciach a diskutujú o petícii za zvýšenie finančných prostriedkov na platy pracovníkov školstva. Dva dni sa podpisy...
http://komoraucitelov.org/clanok-97-svedectva-o-troch-dnoch-bledomodrej-stuzky.html

Otvorený list ministrovi financií

Prinášame vám otvorený list petičného výboru, ktorý bude adresovaný ministrovi financií SR Ing. I. Miklošovi. Ako píše PaedDr. D. Kolevová, spoluautorka listu, „na učiteľských fórach to už dlhšiu dobu vrie. Nielenže nie sme spokojní...
http://komoraucitelov.org/clanok-81-otvoreny-list-ministrovi-financii.html

Ako zmení inflácia a platenie odvodov čisté príjmy v školstve?

Priemerná mzda učiteľov (okrem vysokých škôl) predstavuje v súčasnosti asi 530 eur. Nízke mzdové ohodnotenie pedagogických pracovníkov sa na Slovensku stalo už tradíciou. Očakávať zlepšenie odmeňovania v budúcom roku tiež nie je príliš...
http://komoraucitelov.org/clanok-77-ako-zmeni-inflacia-a-platenie-odvodov-ciste-prijmy-v-skolstve.html

Podporné stanovisko k petícii za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov

Oficiálne stanovisko SKU k petícii: „Slovenská komora učiteľov oficiálne podporuje a vyzýva svojich členov a sympatizantov k podpisu petície za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov.“
http://komoraucitelov.org/clanok-75-podporne-stanovisko-k-peticii-za-zvysenie-financnych-prostriedkov-na-platy-ucitelov.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko