ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Učiť z núdze

Pri argumentovaní o tom, že nie sú peniaze na 10-percentné zvýšenie platov učiteľov, kričí najmä fakt, že z opozície prednedávnom predstavitelia súčasnej vlády podporovali až 30-percentné zvyšovanie platov lekárov.
http://komoraucitelov.org/clanok-183-ucit-z-nudze.html

Po diskusii alebo o čarovnom slovíčku "môže"

S odstupom času by bolo namieste napísať vlastné hodnotenie diskusnej relácie Večer na tému… zo 6. 9. 2011, ktorej som mal tú česť sa zúčastniť. O okolnostiach okolo celej relácie a mojej cesty do Bratislavy trošku s nadhľadom píšem...
http://komoraucitelov.org/clanok-103-po-diskusii-alebo-o-carovnom-slovicku-moze.html

Otvorený list ministrovi financií

Prinášame vám otvorený list petičného výboru, ktorý bude adresovaný ministrovi financií SR Ing. I. Miklošovi. Ako píše PaedDr. D. Kolevová, spoluautorka listu, „na učiteľských fórach to už dlhšiu dobu vrie. Nielenže nie sme spokojní...
http://komoraucitelov.org/clanok-81-otvoreny-list-ministrovi-financii.html

Ako zmení inflácia a platenie odvodov čisté príjmy v školstve?

Priemerná mzda učiteľov (okrem vysokých škôl) predstavuje v súčasnosti asi 530 eur. Nízke mzdové ohodnotenie pedagogických pracovníkov sa na Slovensku stalo už tradíciou. Očakávať zlepšenie odmeňovania v budúcom roku tiež nie je príliš...
http://komoraucitelov.org/clanok-77-ako-zmeni-inflacia-a-platenie-odvodov-ciste-prijmy-v-skolstve.html

Podporné stanovisko k petícii za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov

Oficiálne stanovisko SKU k petícii: „Slovenská komora učiteľov oficiálne podporuje a vyzýva svojich členov a sympatizantov k podpisu petície za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov.“
http://komoraucitelov.org/clanok-75-podporne-stanovisko-k-peticii-za-zvysenie-financnych-prostriedkov-na-platy-ucitelov.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko