ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Minister Jurzyca učiteľom, žiakom a rodičom...

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky E. Jurzycu, ktorý odznel 1. 9. 2010 na obrazovkách STV k novému školskému roku 2010/2011.
http://komoraucitelov.org/clanok-13-minister-jurzyca-ucitelom-ziakom-a-rodicom.html

Príhovor k začiatku školského roka

Vážená učiteľská obec, keby boli Vianoce, tak by ste si pod stromčekom našli darčeky, veď to je čas obdarúvania darčekmi. Hoci neoslavujeme Vianoce, predsa je čas dôstojný, a tým je začiatok školského roka.  
http://komoraucitelov.org/clanok-12-prihovor-k-zaciatku-skolskeho-roka.html

Príhovor prezidentky SKU

Oslovujem všetkých tých,  ktorí vzdelávajú a vychovávajú alebo sú vzdelávaní a vychovávaní alebo sa chcú vzdelávať a vychovávať…
http://komoraucitelov.org/clanok-1-prihovor-prezidentky-sku.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko