ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Učiť z núdze

Pri argumentovaní o tom, že nie sú peniaze na 10-percentné zvýšenie platov učiteľov, kričí najmä fakt, že z opozície prednedávnom predstavitelia súčasnej vlády podporovali až 30-percentné zvyšovanie platov lekárov.
http://komoraucitelov.org/clanok-183-ucit-z-nudze.html

37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Naša pani prezidentka PaedDr. Mária Barancová sa 16. októbra 2012 zúčastní 37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu s prednáškou U­čiteľská profesia v kontexte zdravia, v zmysle dlhodobej priority SKU vyvíjať aktivity na podporu...
http://komoraucitelov.org/clanok-175-37-dni-zdravotnej-vychovy-mudr-ivana-stodolu.html

Učitelia, podporme sa!

Vzniká užitočný projekt pre všetkých slovenských učiteľov, ktorého cieľom je čo najviac zvidi­teľniť tému školstvo v spo­ločnosti. Tak sa pridajte! Celé to je o čo najširšej diskusii cez internet. Témou a názorom môže prispieť...
http://komoraucitelov.org/clanok-167-ucitelia-podporme-sa.html

Nájdu lídri škôl odvahu reagovať inak?

Prečo je kritické myslenie pre pedagógov dôležité Nedostatok času na prežívanie, zdieľanie pocitov, potrieb a očakávaní niekedy povzbudzuje pedagógov v názore, že je lepšie sa k ničomu nevyjadrovať. Z času načas sme svedkami tímov,...
http://komoraucitelov.org/clanok-163-najdu-lidri-skol-odvahu-reagovat-inak.html

Človek s veľkým Č a ako bonus pedagóg

V pondelok sa mi konečne podarilo otvoriť a čiastočne prečítať sobotňajšie noviny SME. Dala som si ich ako učiteľ informatiky kúpiť preto, lebo mali obsahovať stránku o možnostiach zrýchlenia počítača. Na moje prekvapenie som tam našla...
http://komoraucitelov.org/clanok-154-clovek-s-velkym-c-a-ako-bonus-pedagog.html

Ako sme sa zachovali k starším učiteľom...

...
http://komoraucitelov.org/clanok-145-ako-sme-sa-zachovali-k-starsim-ucitelom.html

Lepší učitelia by mali mať vyššie platy

INEKO prostredníctvom svojho spolupracovníka p. M. Rehuša uverejnilo na svojom webovom sídle zamyslenie pri príležitosti spustenia Portálu základných a stredných škôl o kvalite vyučovania a následnej zmene odmeňovania kvalitnejších učiteľov. Analyzoval,...
http://komoraucitelov.org/clanok-139-lepsi-ucitelia-by-mali-mat-vyssie-platy.html

Zo života učiteľov - Silvia Bodláková

Pripravili sme pre vás nový seriál životných príbehov výborných učiteľov, o ktorých by sa malo dozvedieť čo najviac ľudí. Dnešná časť je venovaná profilu Silvii Bodlákovej – autorky portálu Dobré nápady.
http://komoraucitelov.org/clanok-119-zo-zivota-ucitelov-silvia-bodlakova.html

Učíme po novom aj na našej škole 2011

Srdečne Vás pozývame  na 3. ročník regionálnej  konferencie pre učiteľov, Učíme po novom  aj na našej škole, ktorá sa uskutoční  dňa 28. 10. 2011 o 8:15 hod, v zasadačke MsÚ v Pov. Bystrici. Cieľom konferencie je ukázať, že...
http://komoraucitelov.org/clanok-107-ucime-po-novom-aj-na-nasej-skole-2011.html

Roadshow Moderný učiteľ 2011

I tento rok sa pripravuje už siedmy ročník podujatia Roadshow Moderný učiteľ 2011, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. – 25. októbra 2011. Jeho organizátorom je nezisková organizácia Indícia. Tohtoročná Roadshow je zameraná na budovanie...
http://komoraucitelov.org/clanok-101-roadshow-moderny-ucitel-2011.html

3. konferencia kresťanských učiteľov

Milí učitelia súčasní aj budúci, špeciálni pedagógovia, vychovávatelia, detskí psychológovia s láskou vás pozývame na 3. konferenciu kresťanských učiteľov. Je to miesto stretnutia, načerpania novej inšpirácie, trávenia času s Pánom...
http://komoraucitelov.org/clanok-105-3-konferencia-krestanskych-ucitelov.html

Mojim milým učiteľom (a hlavne tomu najmilšiemu)

Prinášame Vám list, ktorý na sociálnej sieti zverejnila kolegyňa D. Brašenová a ktorého autorom je jej manžel. Mňa osobne zasiahol svojimi odkazmi na tvorbu Radošínskeho naivného divadla, ktorého človečinu tak všetci máme radi. Preto čítajte...
http://komoraucitelov.org/clanok-102-mojim-milym-ucitelom-a-hlavne-tomu-najmilsiemu.html

Prečo podporujem petíciu...

Prečo podporujem petíciu ja: · Nechcem byť LEN učiteľom, chcem byť UČITEĽOM, ktorý má v spoločnosti určité postavenie a tomu zodpovedajúce finančné ohodnotenie. · Chcem učiť ešte lepšie a už ma nebaví počúvať: „Ešte nemôžeš...
http://komoraucitelov.org/clanok-98-preco-podporujem-peticiu.html

Technológie v škole 21. storočia - 2. Ako na to?

V druhej časti seriálu o používaní technológií v škole 21. storočia si predstavíme odporúčania európskeho ICT clusteru, predstavíme si kompetencie 21. storočia, základné rozdiel medzi školou 1.0 a 2.0, popis technologických zručností...
http://komoraucitelov.org/clanok-89-technologie-v-skole-21-storocia-2-ako-na-to.html

Technológie v škole 21. storočia - 1. Nástup technologií

Nedávno som na internete našiel tento zaujímavý český cyklus prednášok vzdelávacieho portálu Učitelský spomocnik, ktorý je už dnes súčasťou Metodického portálu RVP, na tému využívania technológií v škole 21. storočia. Autorom je...
http://komoraucitelov.org/clanok-88-technologie-v-skole-21-storocia-1-nastup-technologii.html

Otvorený list ministrovi financií

Prinášame vám otvorený list petičného výboru, ktorý bude adresovaný ministrovi financií SR Ing. I. Miklošovi. Ako píše PaedDr. D. Kolevová, spoluautorka listu, „na učiteľských fórach to už dlhšiu dobu vrie. Nielenže nie sme spokojní...
http://komoraucitelov.org/clanok-81-otvoreny-list-ministrovi-financii.html

Blogy učiteľov a pre učiteľov

Pripravili sme pre Vás novú službu – čítačku najznámejších weblogov , ktorú nájdete v pravom menu dole, od známych učiteľov alebo venujúcich sa učiteľom. Zatiaľ sa tu nachádzajú len tri: Vladimíra Burjana, Dávida Králika a Ericha...
http://komoraucitelov.org/clanok-80-blogy-ucitelov-a-pre-ucitelov.html

Ako zmení inflácia a platenie odvodov čisté príjmy v školstve?

Priemerná mzda učiteľov (okrem vysokých škôl) predstavuje v súčasnosti asi 530 eur. Nízke mzdové ohodnotenie pedagogických pracovníkov sa na Slovensku stalo už tradíciou. Očakávať zlepšenie odmeňovania v budúcom roku tiež nie je príliš...
http://komoraucitelov.org/clanok-77-ako-zmeni-inflacia-a-platenie-odvodov-ciste-prijmy-v-skolstve.html

Podporné stanovisko k petícii za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov

Oficiálne stanovisko SKU k petícii: „Slovenská komora učiteľov oficiálne podporuje a vyzýva svojich členov a sympatizantov k podpisu petície za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov.“
http://komoraucitelov.org/clanok-75-podporne-stanovisko-k-peticii-za-zvysenie-financnych-prostriedkov-na-platy-ucitelov.html

Správa o činnosti zástupcov SKU v expertnej pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá návrhom novely zákona 317/2009

Slovenská komora učiteľov má svoje zastúpenie v expertnej pracovnej skupine, ktorá bola zriadená MŠVVaŠ a zameriava sa na pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovná skupina vznikla v novembri 2010 a zatiaľ sa zišla dvakrát. Prvé stretnutie...
http://komoraucitelov.org/clanok-73-sprava-o-cinnosti-zastupcov-sku-v-expertnej-pracovnej-skupine-ktora-sa-zaobera-navrhom-novely-zakona-317-2009.html

Debyrokratizácia - ako to vidím ja

Pustila som sa do debyrokratizácie. Mám akúsi potrebu vysvetliť, prečo to robím a čo je mojim (našim) cieľom. Lebo žiaľ, napriek mnohých sťažnostiam a frflaniam zo strany pedagógov na množstvo administratívnej práce sme sa stretli i s a­kýmsi...
http://komoraucitelov.org/clanok-61-debyrokratizacia-ako-to-vidim-ja.html

Chalúpkovo Brezno 2011

Vážení učitelia, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Mestom Breznom pripravujú v poradí už 44. ročník Chalupkovho Brezna, celoslovenskej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti učiteľov a pedagogických...
http://komoraucitelov.org/clanok-60-chalupkovo-brezno-2011.html

Dotazníky pre učiteľov a riaditeľov

Možno i Vy ste postrehli vo svojej e-mailovej schránke výzvu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport alebo poslanca NR SR M. Beblavého k vyplneniu dotazníkov pre učiteľov a vedúcich zamestnancov. Ak...
http://komoraucitelov.org/clanok-55-dotazniky-pre-ucitelov-a-riaditelov.html

Paradoxy spoločenského statusu učiteľa v súčasnosti

(Naše deti si zaslúžia vážených a hodnotných učiteľov) Som si vedomá, že ide o tému, ktorej hodno venovať jeden celý seminár alebo konferenciu. Prečo napriek tomu si trúfam sa tejto pálčivej témy dotknúť iba jedným príspevkom? Lebo...
http://komoraucitelov.org/clanok-51-paradoxy-spolocenskeho-statusu-ucitela-v-sucasnosti.html

Stavovská organizácia učiteľom na Slovensku chýbala

V letných mesiacoch školských prázdnin sme na Slovensku zare­gistrovali vznik profesijnej organizácie učiteľov – Slovenskej komory učiteľov. Ako prezentuje komora na svojej webovej stránke, má ambíciu podporovať záujmy pedago­gických...
http://komoraucitelov.org/clanok-37-stavovska-organizacia-ucitelom-na-slovensku-chybala.html

Stretnutia učiteľov

Potreba stretnutia a diskusie o problémoch nášho školstva je namieste a Vy ste ju aj riešili na našom diskusnom fóre. V tomto článku prinášame výťah z Vašej diskusie, ktorá nás všetkých má podnietiť k organizovaniu či už neformálnych...
http://komoraucitelov.org/clanok-32-stretnutia-ucitelov.html

Roadshow Moderný učiteľ 2010

Už po šiesty krát sa v novembri na Slovensku v šiestich mestách stretnú učitelia všetkých typov škôl a predmetov, aby sa im priniesla opäť možnosť stretnúť sa a vypočuť si, čo nové prináša svet moderných učiteľov, digitálnych technológií...
http://komoraucitelov.org/clanok-29-roadshow-moderny-ucitel-2010.html

Stretnutie s učiteľmi z okresu Brezno

10. septembra 2010 pani prezidentka SKU  PaedDr. Mária Barancová zavítala na Horehronie. V jeho okresnom meste v Brezne sa stretla, v piatok o piatej večer, s učiteľmi škôl z okresu Brezno. Účasť na stretnutí vzhľadom ku krátkosti  času...
http://komoraucitelov.org/clanok-23-stretnutie-s-ucitelmi-z-okresu-brezno.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko