ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Učiť z núdze

Pri argumentovaní o tom, že nie sú peniaze na 10-percentné zvýšenie platov učiteľov, kričí najmä fakt, že z opozície prednedávnom predstavitelia súčasnej vlády podporovali až 30-percentné zvyšovanie platov lekárov.
http://komoraucitelov.org/clanok-183-ucit-z-nudze.html

Učitelia, podporme sa!

Vzniká užitočný projekt pre všetkých slovenských učiteľov, ktorého cieľom je čo najviac zvidi­teľniť tému školstvo v spo­ločnosti. Tak sa pridajte! Celé to je o čo najširšej diskusii cez internet. Témou a názorom môže prispieť...
http://komoraucitelov.org/clanok-167-ucitelia-podporme-sa.html

Ako sme sa zachovali k starším učiteľom...

...
http://komoraucitelov.org/clanok-145-ako-sme-sa-zachovali-k-starsim-ucitelom.html

Otvorený list ministrovi financií

Prinášame vám otvorený list petičného výboru, ktorý bude adresovaný ministrovi financií SR Ing. I. Miklošovi. Ako píše PaedDr. D. Kolevová, spoluautorka listu, „na učiteľských fórach to už dlhšiu dobu vrie. Nielenže nie sme spokojní...
http://komoraucitelov.org/clanok-81-otvoreny-list-ministrovi-financii.html

Debyrokratizácia - ako to vidím ja

Pustila som sa do debyrokratizácie. Mám akúsi potrebu vysvetliť, prečo to robím a čo je mojim (našim) cieľom. Lebo žiaľ, napriek mnohých sťažnostiam a frflaniam zo strany pedagógov na množstvo administratívnej práce sme sa stretli i s a­kýmsi...
http://komoraucitelov.org/clanok-61-debyrokratizacia-ako-to-vidim-ja.html

Dotazníky pre učiteľov a riaditeľov

Možno i Vy ste postrehli vo svojej e-mailovej schránke výzvu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport alebo poslanca NR SR M. Beblavého k vyplneniu dotazníkov pre učiteľov a vedúcich zamestnancov. Ak...
http://komoraucitelov.org/clanok-55-dotazniky-pre-ucitelov-a-riaditelov.html

Stretnutia učiteľov

Potreba stretnutia a diskusie o problémoch nášho školstva je namieste a Vy ste ju aj riešili na našom diskusnom fóre. V tomto článku prinášame výťah z Vašej diskusie, ktorá nás všetkých má podnietiť k organizovaniu či už neformálnych...
http://komoraucitelov.org/clanok-32-stretnutia-ucitelov.html

Stretnutie s učiteľmi z okresu Brezno

10. septembra 2010 pani prezidentka SKU  PaedDr. Mária Barancová zavítala na Horehronie. V jeho okresnom meste v Brezne sa stretla, v piatok o piatej večer, s učiteľmi škôl z okresu Brezno. Účasť na stretnutí vzhľadom ku krátkosti  času...
http://komoraucitelov.org/clanok-23-stretnutie-s-ucitelmi-z-okresu-brezno.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko