ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Správna rada

 

Členovia správnej rady

SKU - logo

Mgr. Vladimír Crmoman - prezident, crmoman@gmail.com

RNDr. Soňa Puterková - viceprezidentka, komoraucitelov@gmail.com

PaedDr. Mária Barancová - zakladajúca prezidentka, pedagogickí a odborní zamestnanci, maria.barancova@sku.sk

RNDr. Jana Kontúrová - riaditelia, konturova@hotmail.com

Mgr. Braňo Kočan - stredné školy, branokocan@gmail.com

Mgr. Andrea Benková - materské školy, andreabenkova6@gmail.com

PaedDr. Lucia Porubčanská - špeciálne školy a školské zariadenia, lucia.porubcanska@sku.sk

PaedDr. Jarmila Javorková - mediátor, javorkovaja@gmail.com

 

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko