ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Členstvo

SKU - logo

Členstvo v komore

Prihláška do Slovenskej komory učiteľov:

Elektronickú prihlášku možete vyplniť po kliknutí na nasledujúci odkaz.

Zaregistruj sa do SKU


 

Členom SKU sa môže stať ten, kto vykonáva učiteľstvo ako povolanie alebo sympatizuje s touto profesiou. Povinnosť zaregistrovať sa vyplýva zo stanov Slovenskej komory učiteľov.
           

Súčaťou registrácie je aj členský poplatok, ktorý bol Valným zhromaždením SKU určený vo výške 5€/rok. Poplatok zasielajte na číslo účtu IBAN SK88 1100 0000 0029 2384 1499, pri bankovom prevode uveďte do poznámky svoje meno, priezvisko a kraj.

 

Členstvo v Slovenskej komore učiteľov je dobrovoľné.

 

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko