ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Manažment

logosku

 

Krajské manažmenty - výkonní riaditelia, kontaktné údaje:

Bratislavský: Mgr. Branislav Kočan, pôsobisko: Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava, kontaktný email: sku.bratislava@gmail.com

Banskobystrický: Mgr. Daniela Brašeňová, pôsobisko: OUI V.Gaňu, Moskovská 17, Banská Bystrica, kontakt: sku.banskabystrica@gmail.com

Košický: Mgr. Vladimír Crmoman, kontaktný email: crmoman@gmail.com

Nitriansky: Mgr. Štefan Šimonov, pôsobisko: Stredná odborná škola gastronómie a cestvného ruchu, Levická 40, Nitra, kontaktný mail: sku.nitra@gmail.com

Prešovský: MSc. Erik Tomásch, pôsobisko: ZŠ Huncovce, Školská 212/19, 059 92 Huncovce, kontaktný email: presov@sku.sk

Trenčiansky: Mgr. Anna Jančová, kontaktný mail : trencin@sku.sk

Trnavský: Mgr. Edita Pláteníková, pôsobisko: ZŠ Sadová 620 Senica, kontaktný email: sku.trnava@gmail.com

Žilinský: Mgr. Mária Peťová, pôsobisko: Diagnostické centrum v Ružomberku, kontaktný email: zilina@sku.sk, sku.zilina@gmail.com

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko