ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Kontakt

 

Slovenská komora učiteľov 
Ružová dolina 29
Bratislava

č. účtu: 2923841499/1100 Tatra banka

IBAN: SK88 1100 0000 0029 2384 1499

IČO:  42179980
DIČO:  202308677Zväčšiť mapu

Kontaktný formulár - Centrála SKU - Prezident SKU:
Email: komoraucitelov@gmail.com 

 

Váš Email:

Predmet:

Telo správy:

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko